To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות שבת
מעלתה של השבת • חובת שמירת שבת • זהירות מחילול שבת רח"ל • יום השבת - ללימוד תורה • בניית המשכן והקמתו • זריזות בנתינה • המשכן - כפרה על עוון העגל • מלאכת טוחן בשבת
י''ב תמוז תשע''ד

 

•    מעלתה של השבת גדולה וצריך להיזהר מאוד בשמירתה ולא לחלל אותה כיוון שמי שמחלל את השבת בעולם הזה- כשיגיע לעולם הבא, לא יתנו לו מנוחה גם ביום השבת. וצריך לדעת שישנה הארה מיוחדת בשבת על האדם, ואת זמנו בשבת לא ינצל לדברי הבל אלא יישב ויעסוק בתורה כי לצורך כך ניתנו השבתות וימים טובים.

 

•    עם ישראל הביא מרכושו לבנית המשכן. הנתינה הייתה בשמחה ובזריזות עד שנוצר מצב בו העם הביא יותר ממה שהיה צריך. וכתב אור החיים שבזכות השמחה וההתלהבות של הנתינה במשכן- נתכפר להם עוון העגל.

 

•    אחת ממלאכות שבת שאסורה היא מלאכת טוחן. ואין הכוונה דווקא לטחינה של דברים לפירורים אלא אפילו לחתוך ירק דק דק נחשב הדבר לטוחן וצריך להיזהר שלא לחתוך ירקות וכדו' בכלים שמיוחדים לכך כיוון שזו טחינה ממש.

 

•    בשבת ישנם מלאכות רבות שאדם עלול להיכשל בהם כיוון שהוא רגיל לעשותם בחול, לכן צריך ללמוד היטב את המותר והאסור בשבת לפרטים כדי שלא יגיע לחילול שבת. ביעור ישנם כמה פרטים מהלכות שבת שראוי לאדם לשים לב אליהם.

 

 

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ד - חודש ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל-פקודי - תשס''ז – הלכות פסח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 449 - ויקהל - פקודי - כ' אדר תשס''ו - 20.03.06
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך