To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
קורבנות מכפרים על העוונות • הזירוז בעשיית הקורבנות • אש הדולקת תמיד על המזבח מרמזת לעבודת ה` של האדם • כוחו של הדיבור • מעלת רבי מאיר בעל הנס • הכנות הנדרשות לחג הפסח • מצות "והגדת לבנך" • הניסים שנעשו במצרים

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.


•    הקרבת הקורבנות יכלה להראות כחסרון כיס אצל מי שמקריב את הקורבן ומכיוון שאהרון הרגיש שיש לו חלק בכל אחד מעם ישראל קיבל הוא את הציווי להזדרז בעשייתם אעפ"י שהחיסרון כיס לא היה שלו.

 

•    האש שיקדה באופן תמיד על המזבח מלמדת אותנו על עבודת התפילה שהיא כנגד הקורבנות שאנחנו צריכים לעשותה תמיד בהתלהבות ובשמחה באופן תמידי.

 

•    כוחו של הדיבור הוא גדול ואדם צריך להיזהר מאוד בדיבורו. משה רבינו הרג את המצרי בדיבור וגם רבי מאיר בעל הנס ידע שלדיבור יש כוח רב ומי שמשתמש בדיבור ומזכיר את רבי מאיר יכול להינצל.

 

•    ההכנות לפסח מתחילות הרבה לפני החג. אדם צריך להקפיד לנקות כל מקום שנמצא בו חמץ או שרגיל להכניס לשם חמץ. ההכנה הנכונה לפני הפסח תגרום לאדם להצליח להגיע לתכלית של ליל הסדר שהיא סיפור יציאת מצרים.


 

קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תש''ס - תענית אסתר ופורים
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 451 - צו - ה' ניסן תשס''ו - 03.04.06
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך