To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל בשבת או בערב שבת, ודיני ברכות
מעלת בני לוי • ערך לימוד התורה • סעודה שלישית בשבת שהוא גם ערב ראש חודש • שכח יעלה ויבוא בסעודה שלישית • דיני ברכות • מאכלים העשויים משאריות לחם • מאכל המורכב משני חלקים שברכותיהם שונות

 

•    התורה מתחילה במניין בני ישראל - אך שבט לוי נמנה במניין נפרד כיוון שיש להם מעלה מיוחדת שהם לומדים ועוסקים בתורה עוד מזמן גלות מצרים, ומזה נלמד עד כמה חשובה ורבה היא מעלת לימוד התורה.

 

•    בשבת שיש לאחריה ראש חודש צריך להקדים ולאכול סעודה שלישית ולברך ברכת המזון קודם השקיעה כיוון שיכול להיכנס למחלוקת אם במקרה בו כבר הייתה השקיעה ונכנס ראש חודש צריך להגיד "יעלה ויבוא" ו"רצה" או שלא אומר "יעלה ויבוא" כיוון שעדיין אומר "רצה".

 

•    צריך להיזהר מאוד בברכות שמברך וצריך לדעת מה מברך על כל מה שמכניס לפיו. יש דברים שמצופים בפרורי לחם וכדו' ולעיתים ברכתם "מזונות" (אם הפרורים נמצאים כדי להשביע) ולעיתים "שהכל" (אם הפרורים כדי לדבק את המאכל)- וטוב שאדם ילמד דינים אלה בפרטות.

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 458 - לפרשת במדבר - כ''ד אייר תשס''ו - 22.05.06
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך