To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
י''ט תמוז ה'תשע''ד
 

•    בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב אנחנו נוהגים מנהגי אבלות על חורבן בית המקדש. ככל שמתקרבים הימים לתשעה באב אנחנו מחמירים על עצינו  יותר ויותר דינים של אבלות עד שמגיעים לסעודה המפסקת.

•    כשאנחנו מגיעים לראש חודש אב ישנם דיני אבלות נוספים שאנחנו נוהגים בהם, וכשנאנחנו מגיעים לשבוע עצמו שחל בו תשעה באב ישנם עוד חומרות. לבני אשכנז רוב הדברים נוהגים מר"ח ולבני ספרד משבוע שחל בו. בין הדברים שאנחנו נוהגים בהם מנהגי אבלות הם כיבוס, רחיצה ולבישת בגדים מכובסים. 

•    בעניין אכילת בשר אנחנו נוהגים בזה כבר מתחילת חודש אב. בעבר היו אוסרים לאכול תחליפי בשר (סויה, טבעול וכדו') כיוון שאנשים היו עלולים לטעות ולחשוב שאוכל בשר, אך כיום כיוון שהתחליפים מוכרים לכולם יכול לאכול ואין חשש שיחשבו שאוכל בשר.


•    בסעודה המפסקת לפני הצום אנחנו אוכלים רק תבשיל אחד. לכן ישנם שנהגו שלפני שאוכלים את הסעודה המפסקת הם אוכלים סעודה נוספת כדי להגיע לצום כשהם שבעים. וצריך לשים לב היטב מה אוכל בסעודה הזו כיוון שישנם כיום הרבה דברים שהם נחשבים לתבשיל ויכול בנקל לבוא לאכול שני תבשילים בלי שהתכוון לכך. 

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 4 לפרשת דברים תשנ''ז - 04.08.97
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
לעת צרה
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת ראה תשנ''ט - הלכות בשר בחלב
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך