To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
תשעה באב שחל בשבת - שנת תשנ''ח
תשעה באב שחל בשבת - ההנהגה בשבת זו • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת, יכול לאכול כסעודת שלמה בשעתו • הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
י''ט תמוז ה'תשע''ד

•    בשנה זו צום תשעה באב הוא נדחה ואף על פי כן כולם חייבים לצום בו. אמנם בשבת עצמה שהיא תשעה באב לא נוהגים בו מנהגי אבלות ומתנהגים בו כבכל שבת.

 

•    בערב שבת חזון מנהגינו לנהוג בו כמו ערב שבת רגילה וגם בשבת עצמה אעפ"י שיש שכתבו שצריך ללבוש בגדים אחרים- מנהגינו ללבוש בגדים רגילים ולהתנהג בו כבכל שבת. גם את המפות והסדינים אין מנהגינו לשנות כלל.

 

•    במוצאי שבת חל הצום עצמו ולא מבדילים על היין, אבל צריך לברך על הנר- לכן יברכו על הנר בורא מאורי האש ובמוצאי הצום עצמו- דהיינו ביום ראשון בערב (אור ליום שני) יבדילו על הכוס קודם שאוכלים. אמנם אם יש מישהו שהותר לו לאכול בתשעה באב כגון חולה מעוברת ומניקה (בתנאים מסויימים) יבדיל קודם שאוכלים.

 

•    בדיני התפילה בתשעה באב אנחנו מוסיפים ואומרים "עננו" גם בלילה כיוון שאנחנו מתענים כבר, ובעניין אמירת נחם" בברכת "תשכון" בשמונה עשרה- מנהגינו לומר אותו רק בתפילת המנחה. במוצאי תשעה באב אנחנו אומרים ברכת הלבנה וטוב שיטעם משהו לפני כדי שיברך בשמחה.

ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 54 לפרשת דברים - ד' אב תשנ''ח - 07.98 27.
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך