To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הארץ הטובה - פרשת עקב
האם ברכות הנהנין על דבר מאכל נתקנו דווקא על מאכלים מארץ ישראל ? • ומדוע תלה הברכות בברכת הארץ • ואיזה שבח נתן יהושוע בן נון שנכנס לנוסח ברכת המזון

 

"וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ" (ח', י')

 
הקשה הזוהר הקדוש על לשון הפסוק: "וברכת... על הארץ הטובה אשר נתן לך", וכי ברכת המזון היא רק בארץ ישראל הטובה, ולא בכל העולם?


ומתרץ, שכל השפע שבא לעולם – מגיע מכוחה  של ארץ ישראל. משום כך בכל מקום בעולם יש לברך את ה' על הארץ הטובה, שממנה תוצאות הברכה לכל העולם כולו.


ה'כלי יקר' כתב, כי שש פעמים הזכיר הכתוב את הביטוי "ארץ", לומר שהיא מקור הברכה. 
עוד יש לרמוז, עפ"י מאמר חז"ל (ברכות מ"ח ע"ב) כי משה רבינו תיקן לישראל את ברכת 'הזן', וכשנכנסו ישראל לארץ תיקן להם יהושע את ברכת 'על הארץ ועל המזון'. משה רבינו חמד את הארץ, אך לא זכה בה; עמד יהושע ותיקן את הנוסח: "ארץ 'חמדה' טובה ורחבה" – להזכיר את חמדת משה לטוב הארץ, ולהודות לה' על כך.


זהו שאומר הפסוק: "וברכת... על הארץ הטובה אשר נתן לך" – מתוך חמדת הארץ עומדים ישראל ומשבחים את ה'.

 

 

שיעור השביעה בלימוד התורה -פרשת עקב
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך