To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
שיעור השביעה בלימוד התורה -פרשת עקב
במה שונה מהותית ברכות התורה שמברכים בבוקר לבין ברכת המזון שמברכים אחר שביעה • ומה המוסר השכל שלומדים מכך שמברכים ברכות התורה קודם הלימוד דווקא • ומדוע ברכת המזון לאחר אכילה

 

"וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ" (ח', י')

 

ידוע כי ברכות התורה בבוקר יש הסוברים שהוא מן התורה, אולם ברכת המזון שאחר האוכל היא מהתורה לכולי עלמא. והשאלה נשאלת: למה ברכת המזון מהתורה זה רק לאחר שאכל ושבע, ואילו ברכות התורה הוא כבר מחויב עוד לפני שלמד?


ונראה להסביר כי התורה תיקנה לברך על המזון דוקא כשהאדם שבע כי אז יכיר ויודה לבורא עולם ולא יסמוך על עצמו, בבחינת כוחי ועוצם ידי עשה לי את המזון. אולם לגבי לימוד תורה, בדרך כלל טבע האדם שהוא כבר חושב מראש שהוא יודע הכל, וממילא אין לו צורך ללמוד, לכן חייבוהו לפני שיתחיל ללמוד שכבר יברך ואז כשיתחיל ללמוד הוא יראה ויווכח שהוא עוד רעב, ונמצא שהוא אינו שבע שיכול לברך אחר הלימוד. 

 

הארץ הטובה - פרשת עקב
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך