To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
נצחיות גבולות ארץ ישראל - מפי בורא עולם | פרשת מסעי
הצווי האלוקי התמידי בעניין קביעת הגבולות של ארץ ישראל היא נצחית • חוץ מהמצווה לשמור על הארץ שבכך ישמר ביטחון היושבים בה יש עניין בקיום מצוות התלויות בארץ • ולמה תוכנית ההתנקות תהיה אסון

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

כתוב בפרשת מסעי:

 

"צו את בני ישראל ואמרת אליהם זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה בארץ כנען לגבולותיה והיה לכם פאת נגב ונסב לכם הגבול וגבול ים והיה לכם היד הגדול".

 

וכי זה "לכם"? מה כל ה"לכם" הזה? עד הסוף: "לכם", "לכם" "לכם", "לכם".

 

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כתוב שהרשע שואל "מה העבודה הזאת לכם – לכם ולא לו".

 

ככה, "לכם" זה אומר משהו.

 

בא ואומר הקב"ה, דעו לכם, לכם פאת נגב, לכם הגבול, לכם הים, רק לכם!! ואין לשום אומות העולם שום חלק כל שהוא בחלק הזה.

 

למה? מה יש? רחמנות! אז תתן רצועה קטנה! (רצועת עזה צ.ה.) 

 

 קודם כל מה אתה נותן רצועה קטנה, מי יודע מה הם יעשו ברצועה הזאת. דבר שני אומר רש"י, משהו עצום אומר רש"י: "לפי שהרבה מצוות נוהגות בארץ, ואין נוהגין בחוץ לארץ הוצרך לכתוב מצרי הגבול רוחותיה סביב, לומר לך מן הגבול הללו ולפנים המצוות נוהגות". 

 


בכל אומה ולשון יש להם מפה עם גבולות שלה, אפילו שהיום כמעט אין גבולות באירופה אבל כל אומה עדיין יש לה, זה בלגיה, זה צרפת, זה ככה, עד כאן הגבול. ויש לה מפות. אז גם כן פה ה' נותן לנו מפה של ארץ ישראל.

 

אומר רש"י, לא, שמה אתה שם את זה לפה ואתה שם את זה לפה, או צרפת או בלגיה, מה אכפת לנו! תגיד ככה או תגיד ככה אין נפקא מינה. אבל פה – כל חלק מארץ ישראל, אומר רש"י – מצוה! ומצוה יש בו! מצות ישוב ארץ ישראל! ועל כן אני אומר לכם את זה, שאני נותן לכם את גבולות ארץ ישראל, אני נותן לכם אותה שתדע שכאן אם תזרע אתה חייב ושם אם תזרע אתה פטור. וזה הגבולות האלה הם מדוייקים בדיוק לדעת אותם. זה לא גבולות של "מדינה", אלא גבולות של הקב"ה שנותן לנו אותם כדי לקיים את המצוות. 

 


ויהי רצון שנזכה אנחנו בגבולות שהבטיחו לאברהם אבינו, לא הגבולות שכתובים כאן אלא יותר, ונזכה לקיים מצוות תרומות ומעשרות וחלה כדינה של תורה. 

 

 

 

 

 

מעלת גבול דרום | פרשת מסעי
  
העמלקי הוא הכנעני ? | פרשת מסעי
  
הגבול הדק של הקדושה | פרשת מסעי
  
גבולות הארץ - מצוות התלויות בארץ | פרשת מסעי
  
מלחמות ישראל - כוחי ועוצם ידי ? | פרשת מסעי
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 53 לפרשת מטות מסעי - כ''ו תמוז תשנ''ח - 20.07.98 לצפייה בשיעור המלא
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך