To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
עלייה לתורה לאדם שאינו משלם את נדרו
בבית הכנסת שבו מוכרים את העליות לתורה ואחד מהמתפללים התחייב לשלם סכום מסויים. ועד בית הכנסת פנה כמה וכמה פעמים לאותו אדם, אך כל פעם הוא מתחמק מלשלם בטענות שונות. האם מותר לועד בית הכנסת למנוע מאותו אדם כיבודים כגון עליות לתורה וכדו` עד שישלם את חובו?

אדם הנודר ואינו משלם עובר על שני איסורים: א. איסור מדין נדר בינו לבין הקב"ה. ב. איסור מדין גזל בית הכנסת, כיוון שאדם אחר היה קונה ומשלם, לכן, רשאי ועד בית הכנסת להתרות בו לשלם את חובו, וכל זמן שאותו נודר אינו משלם את חובו יש להתרות בו. ואם עדיין אינו שומע- רשאי וועד בית הכנסת למנוע ממנו כיבודים כגון עליות לתורה וכדו'.

בברכה רבה
מרדכי אליהו (מקום החותם)
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

חתימת הרב מרדכי אליהו

שני בתי כנסת בלי מניין, מה עושים?
  
איך לנהוג בישיבה של אשכנזים וספרדים
  
חלונות בית הכנסת
  
כתוב תגובה
מתוך שו''ת הרב הראשי חלק א' סימן קט'
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
חלונות בית הכנסת
  
עומד מאחורי בית הכנסת
  
''כבר אז ידעתי שתהיה רב ראשי''
  
שינוי מנהג בעניין ברכת ההדלקה
  
שני בתי כנסת בלי מניין, מה עושים?
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ב - הלכות קדושת בית ..
  
איך לנהוג בישיבה של אשכנזים וספרדים
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ג - חודש אלול ..
  
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך