To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
משפט האדם - הוא לבדו | פרשת ניצבים
האם בעומדינו לפני משפט ה` יתברך יכול להימצא סניגור שידבר בעדינו • מי יכול להיות הסניגור הכי מובחר בעבור כל יהודי • "ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון"

 

"אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה' אֱלֹקֵיכֶם" (כ"ט, ט')

 

המשנה במסכת אבות (ג', א') אומרת: "דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון".

 

המשנה מדגישה שלוש פעמים את המילה "אתה", כדי להדגיש שאתה הוא שעתיד ליתן דין וחשבון, ולא מישהו אחר. במשפטי העמים יש, בדרך כלל, סנגור, שתפקידו ללמד זכות על הנאשם. אולם בדין התורה על הנאשם עצמו לפרושֹ את טענותיו ולהסביר את מעשיו. הסנגור יכול רק לחזק את דבריו ולהטעימם.


גם כאשר האדם עומד לדין לפני הקב"ה, יש לו אמנם סנגורים ופרקליטים טובים – אלו הם המצוות והמעשים הטובים שעשה, שהם כתריס בפני הפורענות. אך עם כל זה, עליו לדעת שבמשפט בשמים ניצב הוא לבדו, בעצמו: "אתה עתיד ליתן דין וחשבון"!


זהו שאמר משה רבינו לכלל ישראל: "אתם ניצבים היום" – כל איש ישראל, אתם בעצמכם ניצבים כאן, ועליכם להתכונן ליום המשפט, כי הוא "לפני ה' אלוקיכם".

 

 

 

עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
  
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
  
קרירות וחמימות בעבודת ה' | פרשת ניצבים
  
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
  
ימי רצון | פרשת ניצבים
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
רק תשובה מאהבה | פרשת ניצבים
  
הברכה רק מאיתו יתברך ! | פרשת ניצבים
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך