To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ז - הלכות חנוכה
עמידת יעקב אבינו כנגד עשו הרשע • בני ישראל בעתיד מול בני עשו שבכל דור ודור • נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ההדלקה • הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת

 


•    התורה מתארת לנו את ההבדל  בין חייו של גוי לחייו של יהודי, בין חייו של עשו שכל ענינו ומגמתו הייתה מלחמה והשגת שטח, לבין יעקב ובניו שכל עניינם היה לימוד תורה ועבודת ה'.


•    נס חנוכה נקבע על מציאת פח השמן ועל הניצחון במלחמה נגד היוונים. חובת ההודאה היא גדולה שהקב"ה הפך את הטבע ועם ישראל ניצחו. כח התורה הוא שנותן את הכח לעם ישראל לנצח לאורך הדורות.


•    הלכות נר חנוכה כוללות פרטים רבים אך אדם בקלות יכול לקיים את המצווה בשלמותה. עיקר מן המובחר הוא להדליק בשמן זית זך, ובזמן ההדלקה (שקיעה או צאת הכוכבים) וישתדל לא להדליק מאוחר יותר.


•    בערב שבת המנהג ללכת ולהתפלל מוקדם כדי שיוכלו להדליק את הנרות בזמן סמוך לכניסת שבת, אך יזהרו לשים כמות שמן גדולה שתפסיק לדלוק עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. בערב שבת ידליקו נרות חנוכה ואח"כ נרות שבת ובמוצאי שבת יבדילו קודם ורק אח"כ ידליקו נרות. אמנם בבית הכנסת המנהג להדליק קודם נרות חנוכה. בשיעור ישנו פירוט נוסף בענייני הלכות חג החנוכה.

 

 

קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''א - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ב - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ד - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ה - הלכות חנוכה - א'
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ו - הלכות חנוכה - ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''ח - דיני אוהל בשבת
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 487 - פרשת וישב - כ' כסליו תשס''ז - 11.12.06
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ..
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
המאור הגדול בדורינו - הרב יעקב כהן שליט''א
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה ..
  
להדליק נר חנוכה • ברכת הרב
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך