To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד תורה, דיני משפטים ופרשת שקלים
חינוך הקטנים ללימוד תורה ולקיום מצוות • חיוב השמירה על הקטנים מצוות תלמוד תורה לעצמו ולבניו • לימוד תורה ועבודה • בתי משפט יהודיים • בתי דין מול ערכאות • פרשת שקלים • לימוד ענייני המקדש

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.


•    החינוך שאנחנו נותנים צריך להיות כבר לצעירים ולילדים ולכן גם אם יש ילד קטן צריך להיזהר לחנכו בדרך התורה ולהקפיד איתו על מצוות ובמיוחד בדברים שיכולים לפגוע בנפש.

 

•    מצוות תלמוד תורה היא לכל אחד מישראל ומחוייב אדם לחנך את בנו וללמדו תורה כדי שינהג בדרכה. ומרגע שילד יודע לדבר אביו חייב ללמדו. כל עיתותיו וזמנו של האדם צריך להקדיש זמן ללימוד תורה ובפרט שאדם נידון על זה בתחילה כשבא לדין בעולם האמת.

 

•    עם ישראל התייחד בחוקים ומשפטים על פי התורה שאינם עפ"י מנהגי אומות העולם. הדין הוא דין אלוקי עפ"י ציווי הקב"ה ולכן הוא דין אמת. יהודי חייב לדון בפני בית דין שפועל על פי תורה ולא בערכאות שדנים עפ"י דיני הגויים.

 

•    ישנם כמה דינים בפרשת שקלים שצריך לדעת. ובפרט כשחל גם ראש חודש באותה השבת צריך לדעת את סדר הקריאה, העולים והקדישים. בשיעור יש הסבר מפורט בעניין זה כך שיוכלו הציבור לנהוג כדין וכדת.  

 

 

קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
  
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 496 - פרשת משפטים - כ''ד שבט תשס''ז - 12.02.07
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
רעיון לפרשת ראה - משהו חדש מתחיל
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת ויגש ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך