To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ז – דיני הגעלת כלים
ויקרא - ספר הקורבנות • קורבן מועיל רק עם תשובה •מצוות ביעור חמץ • ביעור החמץ שבלב •תורה כתבלין ליצר הרע • בני חורין בפסח • הגעלת והכשרת כלים • הכנת המטבח לפסח

•    ספר ויקרא הוא ספר הקורבנות. כשאדם מביא קורבן להקריב בבית המקדש הוא צריך לחזור בתשובה בלב שלם על חטאו שעשה. בלי תשובה אדם אינו יכול להיות שלם בהקרבת הקורבן.

 

•    מצוות ביעור חמץ עיקרה הוא ניקוי הבית מכל החמץ שנמצא אצלו חז"ל המשילו את יצר הרע לחמץ - ואדם צריך לבער אותו ממנו. אמנם הקב"ה נתן תבלין להילחם ביצר הרע- התורה. על ידי שאדם לומד ועמל בתורה הוא מנקה את עצמו מיצר הרע ויכול לגבור עליו.


•    בליל הסדר אנחנו מצווים לנהוג כבני חורין, וטוב שאדם ישתמש בכלים הכי מהודרים ויפים שיש לו כדי לסעוד איתם בליל הסדר. כלים שאדם משתמש בהם במשך השנה בחמץ יכול להכשיר, ולכל כלי יש דיני הכשרה מיוחדים (הגעלה, ליבון, שטיפה, שרייה וכדו')- בשיעור ישנו פירוט על כמה מהכלים- כיצד יכשיר אותם. דין ההכשרה הוא לא רק בכלים שמשתמש בהם לאכילה אלא גם הכיריים של הבישול, השיש, הפלטה וכדו'- בשיעור ישנו פירוט בדרך הכשרה גם של דברים אלו.

 

 

קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''א - דיני הגעלה, ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ב - בדיקת חמץ
  
קול צופייך - פרשת ויקרא- תשס''ג - שבת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ד - צפייה לגאולה
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ה - שבת זכור
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ו - דיני הכשרת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ח – שבת זכור
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 501 - פרשת ויקרא - כ''ט אדר תשס''ז - 19.03.07
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך