To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
י''ה מר חשוון ה'תשע''ה
 

•    מעלת מצוות ביקור חולים – למדים מכך שהקב"ה בעצמו בא לבקר את אברהם אבינו כשהיה חולה. וצריך לדעת שישנם שני עניינים בביקור חולים. ראשית צריך להתפלל על החולה שהקב"ה ירפאהו. דבר נוסף- צריך לברר אם החולה זקוק לעזרה כלשהי.

 

•    חז"ל אומרים שהאבות קיימו את כל התורה כולה. לאברהם אבינו היו שתי כליות שמהם למד תורה והיה מקיים את כל המצוות. גם אנחנו בני אברהם צריכים לקיים את כל המצוות, ואעפ"י שלא הכול מובן לנו - אנחנו מצווים לקיימם.

 

•    אחת המלאכות שאסורה בשבת היא מלאכת עשיית אוהל. ולכן אסור לאדם ללכת עם כובע שהשוליים שלו רחבים יותר מטפח כי זה כאוהל עליו. ובמקום שאין עירוב אסור לו ללכת עם הכובע אם הוא חושש שהכובע יעוף לו כיוון שהוא עלול לטלטל את הכובע ברשות הרבים. כמו כן צריך להיזהר בדברים שרגיל להשתמש בהם בחול כמו גגון, מפה וכדו'.

 

•    מלאכה נוספת שנאסרה בשבת היא מלאכת תוקע, ובגלל שאדם לא שם לב לפרטי מלאכה זו ועושה דברים כלאחר יד ובלי משים- צריך להיזהר מאוד שלא להיכשל בכך בשבת כגון הרחבת שולחן על ידי פלטות, שימוש בסטנדר ועוד.

 

ביקור חולים וברכת הלבנה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 68 - פרשת וירא - י''ג חשוון תשנ''ט - 02.11.98
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך