To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות נדרים
קדושת דיבורו של האדם • התרת נדרים דווקא במומחה • הגעלת כלים • טבילת כלים • חציצה בכלי • זהירות בנדרים • נדרים לזירוז במצוות • התרת נדרי אשתו

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.


•    דיברו של אדם הוא דבר קדוש ולכן אם מוציא בפיו דבר בשלון שבוע צריך לקים אותו. אמנם אם רוצה להתיר את הנדר צריך ללכת לאדם שמומחה בהתרה ולא יתיר אותם בפני עם הארץ.

 

•    בפרשה גם מדובר על הגעלת כלים. ישנן הבדל בין הגעלה לטבילה שטבילה זה כלי שנלקח מגוי- צריך לטהר אותו לעומת כלי שנטרף וכדו'- צריך להגעיל אותו. ובשניהם צריך להקפיד שהכלים לא יהיו עם חציצה עליהם.

 

•    אף על פי שמי שנודר נדר ומקיימו נחשב שבונה מזבח ומקריב עליו קרבן- צריך להיזהר לא להיות רגיל בנדרים כיוון שלפעמים לא יכול לקיים אותם וענשו חמור. אמנם אם נודר לזרז את עצמו בדברי מצווה- מותר הדבר אך יקפיד לקיים את דיבורו.

 

•    בעל  אינו יכול להתיר את נדרי אשתו בהתרת נדרים שעושים בערב ר"ה או בערב כיפור, אם  האשה אינה יכולה לבא לבית הכנסת, תמנה את בעלה כשליח להפר את נדריה, כי בלאו הכי יושבים המתירים. אבל להושיב בי"ד מיוחד להפר את נדריה – אינו יכול.

 

 

קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשס''ב - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 517 - פרשת מטות מסעי - כ''ג תמוז תשס''ז - 09.07.07
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך