To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
עשרה בטבת - ה'תשנ''ט
תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
ה' טבת ה'תשע''ה

 

•    תענית עשרה בטבת נקבעה כחלק מתעניות על ענייני חורבן בית המקדש. אמנם היא מהצומות הקלים שבמקרה שיש חולה מעוברת או יולדת - יש מקרים שאינם צריכים לצום.

 

•    אעפ"י שהתענית מתחילה מעלות השחר ישנם חלק מהדברים שאסורים כבר מהלילה - כמו שמיעת שירים וכדו'. הצום מתחיל מעלות השחר, אך אם הולך לישון בלילה שלפני ורוצה לקום ולאכול עוד לפני עמוד השחר- יכול, ובלבד שיתנה שכך יעשה. אמנם עפ"י תורת הסוד - אם הלך לישון והתנה יכול רק לשתות אך אינו יכול לאכול.

 

•    בתפילות ביום התענית מוספים בתפילת שמונה עשרה את הנוסח של "עננו" (היחיד בשמע קולינו והחזן לפני ברכת רפאינו) ישנם דעות שאעפ"י שהתענית מתחילה רק מהבוקר- מתחילים לומר ענינו כבר מהלילה. אמנם מנהגינו לומר עננו רק מתפילת הלחש של שחרית.

 

•    בתפילת שחרית ומנחה קוראים בתורה בפרשת "ויחל" ולדעת בני אשכנז בתפילת מנחה קוראים גם הפטרה מספר "ישעיהו". כדי שיוכלו להוציא ספר תורה צריך שיהיו עשרה מתענים, ורק מי שמתענה יכול לעלות לתורה.

עשרה בטבת - ה'תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 76 לפרשת ויחי - ט' טבת תשנ''ט - 28.12.98
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
לעת צרה
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך