To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ח – מאה ברכות בכל יום
מידותיו התרומיות של נח לעומת דורו • הזמן הארוך שנמשכה בניית התיבה • מאה ברכות בכל יום • ברכות מביאות לידי יראת שמיים • ברכת המזון בראש חודש שחל בשבת • קדושה בכתב עברי

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.

 

•    דורו של נח היה דור מושחת, ואעפ"י שהיו מושחתים בכל המידות- גזר דינם נחתם על הגזל. נח עסק בבניית התיבה במשך מאה ועשרים שנה כדי שאולי מישהו מהדור יחזור בתשובה.

 

•    דוד המלך ראה שמתים מחייליו בכל יום, לכן עמד ותיקן לישראל שיהיו מברכים מאה ברכות בכל יום. כשאדם מקפיד על מאה ברכות ומדקדק בברכה ויודע מה מברך על כל דבר- מוסיף לו יראת שמיים.

 

•    בברכת המזון שמברכים בסעודה שלישית בשבת שנמשכת למוצאי שבת- מזכיר יעלה ויבוא. בסעודת ראש חודש שנמשכת למוצאי ראש חודש- אינו אומר יעלה ויבוא.

לכן בשבת שחל בה ראש חודש- צריך להיזהר לא למשוך את סעודתו על מוצאי שבת וישתדל לסיים את סעודתו לפני השקיעה כדי שיוכל לומר גם "רצה והחליצנו " וגם "יעלה ויבוא".

 

•    ישנה קדושה מיוחדת בכתב עברי ולכן צריך להיזהר לא לנהוג בו בזיון. אדם שמכין הזמנה לשמחה וכדו'- יזהר לעשותה בכתב שאינו אשורי כדי שלא יבואו לנהוג בו בזיון.

 

 

קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
  
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''א - טעות בתפילה ושאלת ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ב - הלכות חלב ובישולי ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ג - הלכות שאלת גשמים, ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ד - הלכות שאלת גשמים
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ה - ר''ח, ברכות השבח
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ו - דיני ציצית
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ז - שאלת גשמים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 530 - פרשת נח - כ''ו תשרי תשס''ח - 08.10.07
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
החזרת כסף שנלקח שלא ברשות
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ..
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
פרשת נח ודור המבול | פרשת נח
  
כל מי שיש בו יראת שמיים - דבריו נשמעים
  
סיפור נפלא לראש חודש - אמירת יעלה ויבא
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך