To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ח - ביקור חולים
בריתו של אברהם אבינו ע"ה • ביקור חולים של הקב"ה • המלאכים שהגיעו לאברהם • כיצד מבקרים חולים • ביקור חולים בשבת • תפילה על החולה • עזרה לחולה

 

*שיעור הוידאו יעלה בקרוב אי"ה. עימכם הסליחה.

 

•    אברהם אבינו מל את עצמו על אף גילו המבוגר והקב"ה בא לבקרו בעצמו, ומכאן נלמד את מעלתה של מצוות ביקור חולים. הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יבואו אורחים ויציקו לאברהם אבל כשראה הקב"ה שיש לו צער שלח לו מלאכים.

 

•    שלושת המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו הגיעו כדי לרפא אותו, כדי לבשר לשרה על הולדת יצחק וגדי להופך את סדום. אברהם אבינו דאג לכלל העולם ולכן ניסה להציל את אנשי סדום. את ההבטחה לבנים הוא זכה כדי שיוכל להמשיך לחנך את ילדיו וזרעו בדרך זו.

 

•    מצוות ביקור חולים מתקיימת בכל אדם, בין עשיר בין עני, וזוהי אחת מהמצוות שהקרן קיימת לו לעולם הבא. בביקור חולים אדם צריך להתפלל על החולה ולהגיד לו שבע"ה הקב"ה ירפאו. וצריך לראות ולשאול את החולה אם הוא צריך עזרה או משהו שיכול לעזור לו כי זוהי עיקר מצוות ביקור חולים.

 

•    כשמתפלל על חברו שחולה ישנה דרך בה צריך להזכיר את חברו. ישנם נוהגים להזכיר את שם אביו של החולה וישנם הנוהגים להזכיר את שם האם. בכל מקרה צריך להתפלל על חברו בתוך שאר החולים כדי שהקב"ה לא ידון את האדם ספציפי על מעשיו. ואם מבקרו בשבת- צריך לבקש גם שזכות השבת תגן על החולה.

 

 

 

 

קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תש''ס - הלכות מגיס בשבת
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''א - דיני שמיטה - ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ב - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ג - בעניין עיקר וטפל
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ד - הלכות בשר וחלב
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ו - הלכות צניעות
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ז - תפילה והזכרת ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 532 - פרשת וירא - י' חשוון תשס''ח - 22.10.07
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
באור פניך
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך