To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות ברכות - ה'תש''ס
הקפדה הנצרכת על ברכות בכוונה המביאות לידי יראת שמיים • סדר קדימה בברכות • מהיכן למדנו על הברכה • שיעור האכילה לחיוב ברכה • אכילת פרי או ירק שלמים • צירוף שני מאכלים לשיעור כזית

 

•    אחד הדברים שיכולים להביא את האדם לידי יראת שמיים הוא הקפדה בברכות - שידע מה מברכים על כל מאכל וכשמברך ישתדל לברך בכוונת הלב כראוי, וידע את סדר הברכות לפי מעלת המאכל, הפרי או הירק אותו רוצה לאכול. 

 

•    מעלתם של שבעת המינים הוא גדול ולכן מברך עליהם תחילה לפני כל פרי או ירק אחרים. החיוב לברך על כל מאכל לפני אכילתו נלמד מדין ברכת המזון- שחיובה הוא מהתורה, ואם אוכל בלא ברכה נחשב כגוזל את הקב"ה.

 

•    השיעור שבדרך כלל מחייב את האדם לברך לאכל שאכל הוא כזית על אוכל ורביעית על שתיה. וצריך לדעת מה המשקל של כל דבר שאוכל כדי שידע מה מברך לאחריו. אמנם אם אוכל פרי או ירק שלמים יש אומרים שאעפ"י שהם פחות מכזית צריך לברך עליהם ולכן ישתדל לא לאכול אותם כך אלא יאכלם חלק חלק או שיאכל יותר משיעור כזית.

 

•    אם אדם אכל שני מאכלים שברכתם שונה ובכל אחד מהם יש פחות משכשיעור לברכה אחרונה- ישנה מחלוקת אם מצרפים את שני המאכלים לשיעור כדי לחייב בברכה אחרונה ובשיעור ישנו הסובר רחב בדין זה.

הלכות ברכות וט''ו בשבט - חלק א' - ה'תשנ''ח
  
הלכות ברכות וט''ו בשבט - חלק ב' - ה'תשנ''ח
  
הלכות ברכות וט"ו בשבט - חלק א' - ה'תשנ''ט
  
הלכות ברכות וט"ו בשבט - חלק ב' - ה'תשנ''ט
  
הלכות ברכות וט''ו בשבט - חלק ג' - ה'תשנ''ט - ..
  
ברכות וברכת המזון
  
ברכת המזון בשבת, ראש חודש, וערב ראש חודש
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
26/01/2015 | לורן יוסף גלולה
תודה רבה!
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 127 לפרשת בא - י' שבט התש''ס - 10.01.00
קול צופייך - פרשת ויגש - תשע''ד - כי מכבדי אכבד
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סוכה וארבעת המינים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך