To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ח – הלכות תלמוד תורה
עם ישראל והיציאה ממצרים • הניסים שנעשו על הים • כוחה הגדול של תפילה מעומק הלב • כוחה של לימוד תורה • תקנת עזרא לקריאת התורה • חובת לימוד תורה בכל יום

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.


•    עם ישראל יוצא ממצרים והמצרים רודפים אחרי ישראל. הקב"ה מביא אותם על הים כדי להגדיל את הנס ולפרסם את שמו גם על הים. הניסים שנעשו לעם ישראל על הים היו יותר מהניסים שנעשו להם במצרים ונתגדל בזה שמו של הקב"ה בעולם.

 

•    התורה והתפילה הם כלי המלחמה של עם ישראל. כשעמדו על הים וישראל ראו שמאחוריהם נמצאים המצרים ולפניהם הים- אמר להם משה שיתפללו להקב"ה במקום לבכות ואכן עם ישראל נושעו ונכנסו לים.

 

•    עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה בכל שבוע. הקריאה היא גם בימי שני וחמישי אלא שבשני וחמישי ישנם רק שלושה עולים. מעבר לקריאה בתורה ישנה חובה על כל אחד ואחד ללמוד תורה ביום ובלילה.

 

 

קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ח - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תש''ס - הלכות ט''ו בשבט
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''א - ברכות על מאכלים ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ב - ט''ו בשבט, ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ג - הלכות ט''ו בשבט ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ד - ט''ו בשבט, ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ה - ברכות השחר ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ו - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ז - הכנות ברכות
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 544 - פרשת בשלח - ז' שבט תשס''ח - 14.01.08
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך