To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
צו - לשון זירוז • התלהבות והאש הקדושה שבוערת בקיום המצוות • מענייני המגילה • דיני פורים המשולש • דיני בן עיר שקורא בי"ד שהלך למקום המוקף שקוראים בט"ו ולהיפך • מצוות משלוח מנות • שתיית יין בפורים • לימוד הלכות פסח שלושים יום קודם החג

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.•    הפרשה מתחילה בלשון של "צו" ועניינו הוא זירוז. הכהנים אמנם היו זריזים אבל דבר זה בא ללמדנו שכל דבר שבעבודת ה' יש בו אש ההתלהבות וצריך להזדרז לעשות אותו, ואדם עתיד לקבל שכר על הזריזות הזו.

 

•    בשנה בה נאמר השיעור חל שושן פורים ביום השבת ובמוקפים נהגו פורים המשולש- דהיינו מצוות פורים נפרסות על שלושה ימים. ביום שישי- קריאת המגילה ומתנות לאביונים. בשבת- על הניסים וקריאת "ויבוא עמלק". וביום ראשון- סעודת פורים ומשלוח מנות. 

 

•    מצוות משלוח מנות איש לרעהו נובעת משתי סיבות- כדי להרבות אהבה ואחווה בין האנשים, וכדי שיהיה לאדם המקבל מה לאכול בסעודת פורים. הנפקא מינא בין הטעמים תהיה האם המשלוח צריך להיות לפי הנותן או לפי המקבל, ולכן טוב שאדם ייתן לחבירו דברים שהוא אוהב ויוכל לאוכלם בסעודת פורים כדי שייצא ידי חובה אליבא דכולי עלמא.

 

•    שלושים יום קודם החג שואלים בהלכות החג, ולכן מנהגינו עפ"י הבן איש חי להתחיל ללמוד ביום פורים הלכות פסח. וטוב שאדם ידקדק בכל השנה כולה שלא להכניס חמץ במקומות שאולי ישכח אותו שם, וישים לב בסעודת פורים שאינו מכניס חמץ למקומות אסורים מחמת שיכרותו.

 

 

קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תש''ס - תענית אסתר ופורים
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 553 - פרשת צו - י' אדר ב' תשס''ח - 17.03.08
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
מדוע שמחים וחוגגים בט''ו בשבט ?
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת האזינו - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך