To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים

• המן הרשע שמח שהפור נפל לו על חודש אדר כי זה יום שבו נפטר משה רבינו, אך הוא לא ידע שזה החודש שבו הוא גם נולד. 

 


• המן הרשע  שמח דווקא על י"ג באדר שאז הוא יום השביעי לפטירת משה. אך הוא לא ידע שהמספר י"ג בעם היהודי הוא מספר של רחמים שהועילו לעם ישראל, וגם יום למחרת הוא יום הברית של משה ובכוח שני אלה עמדה מידת הרחמים לסנגר על עם ישראל.

 


• משה רבינו עמד בתפילה בשעת הגזירה של המן כדי לבטלה והוא שלח את אליהו הנביא שילך להודיע למרדכי שיתפלל לביטול הגזירה.

 


• פרשת תצווה תחול תמיד בסמיכות לז' אדר (כשהשנה אינה מעוברת ) - יום פטירת משה רבינו. בפרשה זו משה רבינו אינו מוזכר- אך הוא מוזכר באותו שבוע ביום פטירתו.

 


• מעלתה של מגילת אסתר חשובה אך גדולה ממנה היא מעלת פרשת זכור שהיא מצוה מדאורייתא. קריאתה היא לפני פורים כדי להתכונן למחיית עמלק. 

 


• ישנם כמה דינים בפרשה זו בין הדקדוק בטעמים ובין החיוב לקרוא בעשרה אנשים. וכיוון שהיא דאורייתא לא נותנים לקטן לקרוא אותה. וטוב שיוציאו בבית הכנסת את ספר התורה הכי מהודר שיש להם כדי לקרוא פרשה זו. ועל האדם להבין את פירוש המילים בקריאת הפרשה כיוון שבזה מקיים את המצווה בשלימות.

 


• נשים פטורות מעיקר הדין משמיעת פרשת זכור, נשים אינן נלחמות ולכן אין חייבות בקריאה זו. 

 


• ישנם הרבה פרטי דינים בקריאת המגילה ובשיעור ישנן פירוט של חלק מדינים אלו שראוי לאדם להקפיד בהם. ישנו גם הבדל בין הברכות ביום לברכות בלילה (ברכת שהחיינו) לבני ספרד. 

 

דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
  
פרשת זכור - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 84 לפרשת תצווה - ו' אדר תשנ''ט - .22.02.99
אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
זכור לטוב
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך