To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
 

•    מצוות מחצית השקל מיוחדת בזה שהקב"ה הראה למשה רבינו מטבע של אש כדי שידע איך צריך להראות המטבע. עוד כמה מצוות כמו קידוש החודש הראה הקב"ה למשה רבינו בעין כיוון שהתקשה בהם. עניינה של מחצית השקל הוא שכל אחד מעם ישראל נותן חצי ממנו וביחד הוא מתחבר לשלם. העניין בנתינת המחצית הוא שכיוון שאסור למנות את עם ישראל מונים את חצאי השקלים וכך אפשר לדעת את מניינם תוך כדי חיבור המחציות של כל עם ישראל לשלם.

 

•    הדבר שעמד לעם ישראל לזכות כנגד גזירות אחשוורוש והמן הוא התורה שכוחה רב להגן ולעמוד לדורות. גם התענית שהתענו עם ישראל הועילה לביטול הגזירה. זו הסיבה שאנחנו מתענים תענית אסתר קודם לפורים. בשיעור ישנם כמה פרטים בדין זה.

 

•    חג פורים הוא חג מרובה במצוות ואדם צריך לדעת כיצד לנהוג בכל דבר כדי שיזכה לקיים את המצוות בשלימות. חלק מהעניין במצוות פורים הוא להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו כדי לתקן את העניין של טענתו של המן "ישנו עם אחד מפוזר". בשיעור ישנם כמה דוגמאות ושאלות בעניין משלוח מנות.

 

•    אחד מגדולי הדורות האחרונים היה רבי יוסף חיים דוד אזולאי- החיד"א. בחודש אדר הוא החודש בו נפטר. בשיעור הרב מרחיב בסיפור על חייו וגדלותו.

 

דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
  
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 85 לפרשת כי תשא - י''ג אדר תשנ''ט -01.03.99
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך