To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון - ואכלת ושבעת וברכת
חיוב ברכת המזון מדאורייתא • בדין ברכה שאינה צריכה • השלמה למאה ברכות בשבת • כשמסופק אם ברך ברכת המזון • ההבדל בין שלושת הברכות לברכה הרביעית. • פרטי דינים שונים ונוספים בברכת המזון.

 

•    אדם שרוצה להיות חסיד צריך להיזהר בענייני ברכות. אם רוצה לברך שוב ושוב על אותו מאכל הדבר אסור כיוון שזה ברכה שאינה צריכה. אמנם אם עושה כך בשבת כדי להגיע למניין של מאה ברכות הרי יש כאן תורך ומותר.

 

•    הברכה שבה אנחנו מחוייבים מהתורה היא ברכת המזון כי עליה כתוב "ואכלת ושבעת וברכת" ולכלי עלמא ברכה זו היא מדאורייתא. אמנם החיוב הוא רק אם שבע מהאכילה- אך אדם שלא שבע מהאכילה או שרוצה עדיין לשתות מים חיוב ברכת המזון שלו הוא מדרבנן.

 

•    אדם שמסופק אם בירך ברכת המזון או לא והוא עדיין שבע- חייב לחזור ולברך כיוון שיש כאן ספק מדאורייתא. אמנם צריך לדעת שהחיוב מהתורה לברכת המזון הוא רק על השלוש ברכות הראשונות, אך ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון היא מדרבנן ולכן אם הוא מסופק אם בירך או לא- לא יברך אותה שוב.

 

•    הפוסקים דנו במקרה שקן שהגדיל תוך כדי סעודתו או זקן ששבע פחות מכזית אם חיובם בברכה הוא מדאורייתא או מדרבנן. עוד דנו הפוסקי במי שאכל כשיעור ביותר משיעור זמן אכילת פרס האם חייב בברכה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור ישנו דיון בעניינים אלו.

 

 

קול צופייך - פרשת עקב - התשנ''ז - הלכות ראש חודש
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת עקב תש''ס - ט''ו באב להפריש ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''א - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ב - זכר לחורבן בית ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ג - זכר לחורבן - זכר ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ד - זכר לחורבן זכר ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ה - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ו - הלכות תפילה ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ז – מעלותיו של ט''ו ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 56 לפרשת עקב - י''ח אב תשנ''ח - 08.98 10.
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
הברכה על לחמניות מתוקות
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת ..
  
קול צופייך - פרשת ראה - תשנ''ז - הלכות ברכות ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות ..
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך