To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
רוח נשברה | פרשת ויקרא
מה הקשר בין הקרבן לאדם הראשון • מה ההבדל שיש בשורה הסופית בין האדם לבהמה • ואיך הקרבן שמובא מן הבקר ומן הצאן מעלה את האדם לדרגה גבוהה

 


"אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה' מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת קָרְבַּנְכֶם" (א', ב')

 


" - 'אדם' למה נאמר? מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל" (רש"י בשם מדרש רבה ב', ז')


חז"ל קישרו את הבאת הקרבן לאדם הראשון. שהרי על עונשו של אדם הראשון – "וקוץ ודרדר תצמיח לך" (בראשית ג', ח"י)

 

כתב באבות דרבי נתן : "אמר אדם הראשון להקב"ה: אני ובהמתי נאכל באבוס אחד?!". זהו רמז ומוסר השכל גדול מאוד לאדם. האדם הוא נזר הבריאה, תפארת היצירה, כל העולם כולו נברא עבורו, אך ברגע שחטא – ירד ממדרגתו, והוא בבחינת: "אני ובהמתי" – אדם ובהמה.


על כך רמזה תורתנו הקדושה: "אדם כי יקריב מכם קרבן – מן הבהמה, מן הבקר". אם הגיע אדם לידי הקרבת קרבן, סימן הוא שירד למדרגת בהמה, כדברי אדם הראשון: "אני ובהמתי נאכל באבוס אחד?!".
מהי תקנתו? – "יקריב אותו לרצונו לפני ה'". כאשר מחשבתו טהורה בהקריבו את הקרבן לה' דווקא, ו"זבחי אלקים רוח נשברה", הרי הוא עולה ממדרגתו וחוזר למעלתו הראשונה, בחינת אדם הראשון, נזר הבריאה.

 

 

 

עצת היצר | פרשת ויקרא
  
התנהגות אמיתית של נשיא | פרשת ויקרא
  
טהרה תלויה בענווה | פרשת ויקרא
  
רצון או כפייה | פרשת ויקרא
  
בית מקדש בבית צדיק | סיפור פרשת ויקרא
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ה - קרדיט תמונה - מכון המקדש
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת ..
  
תכינו את הפנסים...
  
כשרות בהשגחת הרב זה גם בין אדם לחבירו!
  
חמדת ממון וגזל - תהום להידרדרות מסוכנת | פרשת לך ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
  
גזר דינם על גזל | פרשת נח
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ..
  
חשיבות ואופן הברכה
  
סדר הקדימות בברכות
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך