To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
אשת חיל

תכנים, סיפרים, וסגולות מותאמים לבנות ישראל  
חיפוש במדור זה
       
פסח - אבק זה לא חמץ?
יש התמהים על נשות ישראל, אשר במהלך הניקיונות לפסח עמלות לסלק גם את כל האבק שבבית, ומנצלות את ההזדמנות להשלכת חפצים מיותרים וכדומה והרי: "אבק זה לא חמץ"! והאם גברים צריכים להיות שותפים בנקיונות הפסח?

מתוך הגדה של פסח 'אביהם של ישראל' מכתבי מרן הרב

 

יש התמהים על נשות ישראל, אשר במהלך הניקיונות לפסח עמלות לסלק גם
את כל האבק שבבית, ומנצלות את ההזדמנות להשלכת חפצים מיותרים וכדומה
- והרי: "אבק זה לא חמץ"!

אבק הוא באמת אינו חמץ. וגם החמץ עצמו היה צריך להתבטל "בשישים" כמו
כל איסור אחר. ובכל זאת אנו נזהרים ב"משהו" חמץ ומבערים אותו מביתנו, מה
שאיננו עושים ביחס לשאר איסורים. מדוע? כי החמץ הוא מעין יצר הרע.
כאשר אנו מנקים את הבית מחמץ - אנו גם מטהרים אותו מכל הדברים הרעים
והמזיקים שבו, לכן אנו אומרים ב"יהי רצון" של ביעור חמץ: "כשם שביערנו חמץ
מביתנו - כן נזכה לבער יצר הרע מקרבנו". כדאי להשקיע בביעור החמץ ככל
שניתן, כך נזכה לבער גם את יצר הרע מקרבנו בצורה המירבית.

 

ניקיון מביא הארה

במסכת נדרים (מט, ב) מסופר שהנוכרים היו תמהים: מדוע פניו של רבי יהודה
היו מאירות כל כך? מסבירה הגמרא, שלרבי יהודה היו מספר מנהגים שבעטיים
זכה והתקיים בו: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" )קהלת ח, א(. אחד המנהגים היה, שהקפיד
על טהרת גופו, ודאג שלא יצטרך לנקביו.

במסכת שבת (כה, ב) מובאת הנהגה נוספת של רבי יהודה:
כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי: ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה חמין, ורוחץ
פניו ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין, ודומה למלאך ה' צבאות.
למרות שהרחצה היא ניקיון חיצוני - טהרת הגוף הזו מביאה גם טהרה לנשמה,
לכן לאחריה דמה רבי יהודה ל"מלאך ה' צבאות".


גם גברים צריכים להיות שותפים

במקום אחר בגמרא (שבת מט, א) מסופר על אלישע "בעל כנפיים", שגם אצלו השפיעה
טהרת הגוף על טהרת הנשמה, והגמרא לומדת ממנו הדרכה לציבור: "תפילין צריכין גוף
נקי, כאלישע 'בעל כנפיים'". כלומר, יש לנקות את הגוף גם מבפנים (להיפנות לנקביו) משום
קדושתן של התפילין, כך שלא יצטרך לנקביו בשעה שהתפילין עליו

הגמרא מסמיכה הלכה זו לאלישע "בעל כנפיים", שהיה גם איש נקי וגם איש
קדוש, בעל מופת ובעל מסירות נפש על מצות תפילין. מכאן אנו לומדים שנקיות
הגוף משפיעה על נקיות הנשמה.

גם הגברים שאינם טורחים כנשותיהם בעניין חשוב זה, צריכים לדעת את ערך
הניקוי. עליהם ללמוד מהנשים איך לחבב את המצוה היקרה הזו, כיצד ראוי באמת
להתכונן לפסח בטהרה ובקדושה.

כמו בגוף - כך גם בבית. טהרת הבית וניקיונו משפיעים על טהרת הנשמה.
אנו מנקים את הרצפה והארונות ומכוונים על ניקוי מהמחשבות הרעות ומהיצרים
הרעים, ניקוי מטומאה ומקלקולים שונים. מנקים את הבית מחמץ - ומבטלים את
החמץ מהלב.

פורים שמח! - במחיצת הרבנית צביה אליהו תליט''א
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
01/04/2015 | שרה
ומה לעשות שהבעל בשום אופן לא מוכן לעזור וטוען שמספיק מה שצריך "מעיקר הדין"
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ..
  
אשת חיל לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך