To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ובין המצרים
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה

 

•    בי"ז בתמוז אירעו לאבותינו כמה צרות קשות, שבגללם נקבע יום זה ליום צום. בימים אלו אנחנו נוהגים מנהגי אבלות שבסופם נחרב בית המקדש. יש מי שאומר שחורבן הבית הראשון היה בחודש תמוז אך מפני שהתבלבלו בחשבונות- נקבע צום ט' באב כצום על חורבן שתי בתי המקדש.

 

•    כשתיקנו בתחילה את הצומות ה"קצרים" תיקנו שיהיו מתענים גם בלילה, אך כיוון שראו שקשה לצום נשארה תקנת הצומות רק ביום. אמנם פרט לאכילה ושתיה אדם צריך לנהוג במנהגי הצום כבר מהלילה ואכן, יש שאומרים שאמירת "עננו" היא מהלילה. אמנם למנהגינו אנחנו אומרים "עננו" רק מתפילת שחרית.

 

•    בימי בין המצרים נמנעים מלברך שהחיינו כיוון שהברכה היא על השמחה שיש לאדם ובימים אלו אנחנו ממעטים בשמחה. גם לגבי שמיעת שירים ומנגינות בימים אלו אנחנו מחמירים כיוון שהדבר מביא את האדם לידי שמחה.

 

•    כיוון שהימים האלו הם ימי דין אדם צריך להיזהר מלהיכנס בהם לסכנה. ומנהג ישראל קדושים לומר בימים אלה תיקון חצות גם בחצות יום. וצריך לדעת שעיקרה של התענית זה התשובה ולכן צריך דם לפשפש במעשיו בימים אלה.

 

קול צופייך - פרשת פינחס - תשנ''ח - הלכות בן המצרים
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת פנחס - תש''ס - חמש תעניות
  
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''א - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת פנחס תשס''ב - אור חיים הקדוש – ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ג - הלכות תענית
  
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ה - בישולי גויים, ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס - תשס''ו - הלכות תענית ..
  
קול צופייך - פרשת פנחס - תשס''ז – הלכות תענית ..
  
קול צופייך - פרשת פנחס - תשס''ח – איך לבחור שמות ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 2 לפרשת פינחס ט''ז תמוז ה'תשנ''ז - 21.07.97
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
לעת צרה
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך