To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
נשמה שנתת בי - חג השבועות
לכל יהודי שוכנת בקרבו נשמה החצובה מתחת כסא הכבוד • מה תפקידה של הנשמה בתיקון הגוף • ואיך זה קשור לקראת חג השבועות וקבלת התורה

 "וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי" (שמות יט, ד)

 
נשמת האדם חוצבה מתחת כסא הכבוד, וידוע שכאשר אדם זורק חפץ, הריהו חוזר למקורו - "זרוק חוטרא לאוירא – ועל עיקריה הוא קאים" (ב"ר נ"ג) לכן אמר הקב"ה: "ואביא אתכם אלי".

 

ואמנם התרגום ביאר: "וקריבת יתכון לפלחני", לעבודתי. אבל הפשט אלי – ממש, היינו אל מתחת כסא הכבוד.

 

דהנה, נשמת האדם נכנסת לגופו של האדם ותפקידה ושליחותה וכוחותיה הם כדי להעלות את הגוף למדרגת הרוחניות. ובאמת צריך כל אדם לדעת שההתקרבות לקב"ה יכולה להיות רק באמצעות התורה והמצוות אשר באמצעותם יכול האדם להגיע אל מקורו.

 

וידע לו האדם שכוחה של התורה כל–כך גדול, כי אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים לא זו בלבד שהענשתי את הרשעים והוצאתי אתכם מבית כלא, אלא העליתי אתכם ממ"ט שערי טומאה, מ"הללו עובדי עבודה- זרה" משפל המדרגות, לרום המעלות, וזהו "לפולחני" – לקבלת התורה.


וכלשון התרגום יונתן: "לאולפן אורייתא", וזו הוראה לכל איש ישראל שמחוייב הוא לשום את דרכיו לנגד ה' יתעלה ויתברך ללמוד תורתו, לעסוק במצוותיו ולשוב ולהתעלות למקורו - "ואביא אתכם אלי".

 

 

 

מעלותיו של חג מתן תורה
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ה
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
רעיון לפרשת ראה - משהו חדש מתחיל
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך