To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
על מה היה צריך יתרו להתנצל ? • יציאת מצרים כהכנה לקבלת התורה • חיזוק האמונה בקריעת ים סוף • חובת ידיעת ברכה ראשונה ואחרונה על המאכל • מעלת עשרת הדיברות • תרי"ג מצוות בקריאת שמע • קריאה בטעם עליון • הפטרת פרשת יתרו

 


•    התהליך של יציאת עם ישראל ממצרים היווה הכנה לקבלת התורה. גם קריעת ים סוף גרמה לחיזוק האמונה ואפילו אצל הגויים כמו יתרו. האחדות שבה היו עם ישראל במעמד הר סיני הביאה אותם לדרגה גבוה שאז יכלו לקבל את התורה.

 

•    בעשרת הדיברות אנחנו מצווים שלא לשאת את שם ה' לשווא ולכן צריך להקפיד לדעת את הברכה על הדבר אותו אדם רוצה לאכול. וחשוב לשים לב שישנם חילוקי ברכות אפילו באותו פרי או ירק- שאם הוא אוכל אותו חי ברכתו אחת אך אם מבשל אותו ברכתו משתנה וכדו'.

 

•    מעלת עשרת הדיברות גדולה כיוון שבתוכה נרמזים כל התרי"ג מצוות. גם בקריאת שמע נרמזים כל עשרת הדיברות ולכן כשאדם קורא קריאת שמע צריך לכוון על עשרת הדיברות שבתוכם תרי"ג מצוות ובכך כל יום יזכור את כל התרי"ג מצוות.

 

•    בקריאת עשררת הדיברות ישנם קוראים אותה בטעמיה וישנם שקוראים אותה בטעם עליון. מנהגינו לקוראה בציבור בטעם עליון וביחיד בטעמיה הרגילים. גם לגבי הפטרת הפרשה ישנם כמה מנהגים ובשיעור מובאים המנהגים השונים.

 

 

קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ח - ט''ו בשבט ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תש''ס - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ב - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ג - הלכות שבת א'
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ד - לא תשא לא תחמוד
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ה - הלכות תרומות ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ו - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ז - ברכת הגומל ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ח - ט''ו בשבט ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 81 לפרשת יתרו - ט''ו שבט ה'תשנ''ט - 01.02.99
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
מדוע שמחים וחוגגים בט''ו בשבט ?
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת ראה - תשנ''ז - הלכות ברכות ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תש''ס - ברכת החיטה ..
  
מה דעת הרב על גיור רפורמי?
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך