To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
בקדושה וטהרה | פרשת מטות
מה יותר קדוש - הציץ שהיה על מצחו של כהן גדול או תפילין ? • ואיך יכול היה פינחס להילחם באוייבים כשארון הברית בידו • ומה המעלה יש באדם שלא מסיח דעת מתשמשי קדושה ונזהר בקדושתם


"וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה אֶלֶף לַמַּטֶּה לַצָּבָא אֹתָם וְאֶת פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן לַצָּבָא וּכְלֵי הַקֹּדֶשׁ וַחֲצֹצְרוֹת הַתְּרוּעָה בְּיָדוֹ" (ל"א, ו')

 


"אתם.... ואת פינחס – מגיד שהיה פינחס שקול כנגד כולם... וכלי הקודש זה הארון והציץ... בידו – ברשותו" (רש"י)


יש להבין: למה שינה רש"י מפשטות הפסוק וביאר: "ברשותו" – ולא בידו ממש? פשט הדברים, שפינחס לא יכול היה לקחת את הארון בידו ממש ולהילחם איתו ביחד, לכן כתב רש"י: "'בידו' – ברשותו".


אך יש עוד להוסיף, על פי דברי הגמרא (מנחות ל"ו ע"ב), בדבר הזהירות בקדושת התפילין: "אמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ: ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה (שמות כ"ח, ל"ח): 'והיה על מצחו תמיד', תפילין שיש בה כמה אזכרות – על אחת כמה וכמה".


אם כן בא הכתוב ללמדנו שפינחס היה קדוש וטהור, וכלי הקודש בידו – ברשותו, דהיינו: כל הזמן חשב על הציץ ועל שמות הקודש, ונזהר בקדושתם.

 

טומאת גוי ובגדיו | פרשת מטות
  
חשבון הנפש בקבלת ייסורים | פרשת מטות
  
לשחרר את הסתימות | סיפור פרשת מטות
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ה
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
לימוד הקבלה - על מקובלים נסתרים מדי...
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך