To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג הפסח
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג כשעוזבים את הבית כמה ימים לפני חג הפסח

 

•  בשבת שלפני ראש חודש ניסן קוראים את פרשת החודש כהכנה לחג הפסח. ישנם כמה סיבות ללקיחת השה לקרבן. הסיבה העיקרית היא כדי שתהיה זכות של דם השחיטה כך שיוכלו בזכות הזו להיגאל ממצרים.


• צריך להתחיל לעסוק בהלכות פסח שלושים יום קודם החג כדי שיגיע לחג הפסח מוכן. אמנם החיוב הוא לא רק על לימוד הלכות הפסח, אלא ישנם גם הלכות שאדם צריך להשתמש בהם קודם הפסח כגון: הגעלת כלים וניקון הבית, כך שיגיע לחג הפסח עצמו כשהוא מוכן.


•  אסור לאדם להשהות אצלן חמץ בחג הפסח. אם יש אצלו חמץ הוא צריך להוציא אותו מרשותו. המנהג כיום הוא למכור את החמץ לגוי, אך צריך לדעת שלכתחילה עדיף שאדם לא ישאיר אצלו חמץ כלל ורק בשעת הדחק ימכור את החמץ.


•  ישנם כמה סוגי קניין שאדם מוכר וקונה דברים. בשיעור ישנו הסבר על סוגי הקניינים ואיזה קניין אדם צריך לבצע במכירת החמץ לגוי.


•  באופן שעוזב את ביתו קודם הפסח צריך לבדוק את החמץ ולבערו קודם שעוזב כך שכשיגיע חג הפסח הבית שלו יהיה נקי מחמץ אעפ"י שהוא לא נמצא שם. בשיעור ישנם כמה דוגמאות למוצרים שאדם לא תמיד שם לב אליהם שיהיו כשרים לפסח צריך להוציאם מביתו קודם החג.

 

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ד - חודש ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל-פקודי - תשס''ז – הלכות פסח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 86 לפרשת ויקהל פקודי - כ' אדר תשנ''ט - 08.03.99
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
מאמר מרדכי - הלכות לימות החול
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
  
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
  
הלכות תשובה - 8
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סוכה וארבעת המינים
  
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך