To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
הילולת מרן | קול צופייך -בהעלותך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - בהעלותך
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הכנות לראש השנה - לימוד ההלכות והכנת התפילה
כולנו מכינים את עצמינו בקדושה ובטהרה לקראת יום הדין הגדול והנורא • על מה צריך לעמוד בהכנות אלו ועל מה כדאי לעמול לקראת ראש השנה • שכולנו נזכה לשנה טובה ומבורכת אמן

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

ואומר גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה'בן איש חי', שצריך ללמוד ולדעת את ההלכות. תלמד הלכות יום טוב, הלכות ראש השנה, הלכות יום הכיפורים, וכל ההלכות השייכות לתקופה שאתה נמצא בה. ולא רק הלכות, אלא תקח את המחזור של ראש השנה ושל יום הכיפורים, ותעבור על התפלה שתהיה שגורה בפיך.

 

ועוד אומר הרב, שאת 'ברכת הלבנה' לפעמים אומרים אותה בעל פה מחמת החושך, ולא רואים טוב את הכתב שבדפים או שבסידורים. פעם היו נוהגים האשכנזים, שה' ישמרם ויחייהם, שהיו תולים שלט גדול מפח בפתחי בית הכנסת עם אותיות גדולות מה שנקרא 'אותיות של קידוש לבנה', והיו העם קוראים מתוכו גם בחושך, ואפילו רק לאור הירח היו יכולים לקרוא בו .

 

היום שאין לנו את זה וכבר לא רואים דברים כאלה, אלא קוראים מתוך הסידור, והאותיות קטנות, ויש חשך, זה לא אותו הדבר, אלא זה מקשה, והמצוה הזאת היא גדולה עד מאוד. על כן, אומר הרב בתשובותיו, טוב שלפחות לשליח הציבור יהיה ספר בידו, וכל העם ימשיכו אחריו עד שיגידו 'דוד מלך ישראל חי וקיים'. 

 

ויהי רצון שכל אלה שאוגדים נגדנו, ורודפים נגדנו, תפול עליהם אימתה ופחד, ואנחנו נכתב בספר החיים והשלום ולשנה טובה ומבורכת. 

 

 

תשובה מאהבה ותשובה מיראה - סרטון מדהים
  
דיני תקיעת שופר הלכה למעשה - כולל הדגמות
  
הוצאות מצווה והוצאות שבת ויום טוב ה' מחזיר! לא ..
  
התנערי מעפר קומי - משל נפלא לימי הרחמים והסליחות
  
חביות היין של רב הונא מוסר לתשובה שלימה - ראש השנה
  
מעלת יום ראש השנה ותשובה מאהבה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 10 לפרשת כי תבוא - י''ג אלול תשנ''ז - 15.09.97 לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עצרת תפילה וזעקה נגד חובת הגיוס
  
אמירת סליחות ע''י בני ישיבה בחודש אלול
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך