To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
איך צולים כבד או בשר לא מוכשר על האש?
האם מותר לצלות כבד על האש כשהוא עטוף בנייר כסף ? • והאם מותר לצלות כבד בתוך תנור • מה דין המגש שמטפטף לשם הדם • הכל הלכה למעשה

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 


צליית בשר עטוף בנייר


רש"י ביאר שמה שכתוב במשנה 'לצלות בו את המליח', הכוונה היא לדג שרוצה לצלות אותו. וצריך להבין, למה רש"י כותב שמליח זה דג דוקא, ולא בשר מליח או שאר דברים מלוחים שצולים אותם?

באמת רצו ללמוד ולדקדק ברש"י הלכה מיוחדת.

אדם לוקח בשר לא מוכשר, למשל כבד, שוטף אותו ושם עליו מעט מלח לפני הצלייה כדין, אלא שפוחד לצלות אותו בלי לעטוף אותו בנייר כדי שלא ישרף - וכמו שעושים בדג - ורוצה לעטוף אותו בנייר וכך להניח אותו להצלות; לכאורה בזה מתעוררת בעיה, שכן יש לחשוש שמא הנייר ימנע מהדם לזרום מהכבד בחופשיות, ושמא לא הוכשר בכך?

בשו"ע מובא מחלוקת בין הט"ז לבין ה'פרי מגדים' בספרו משבצות זהב על הט"ז, שלדעת הט"ז מותר לצלות כבד עטופה בנייר - וז"ל (יורה דעה סימן ס"ה ס"ק ב'), "מ"מ העתקתי דבריו ללמוד מהם דין אחר, דהיינו שמותר לצלות כבד כשהיא מוכרכת בנייר על האש, ולא אמרינן דהנייר מפסיק בין הכבד ובין האש, והוי כבישול, מדשרי כאן בצולה המוח בקרומו על האש". וה'פרי מגדים' חולק עליו ודעתו לאסור – וז"ל (משבצות זהב שם ס"ק ב') "ולמד מכאן הט"ז דמותר לצלות כגד על הנייר. ויש לעיין קצת דלמא הנייר חשיב ככלי שאינו מנוקב", כלומר שהוא מפקפק על דברי בט"ז ולא דוחה אותו בפירוש, והוא חולק עליו בין בבשר ובין בכבד. וה'מחזיק ברכה' פוסק בפשיטות נגד הט"ז, ואוסר לגמרי לצלות בנייר, והדברים מובאים ב'כף החיים' וב'זבחי צדק'. 

 

צלייה בנייר כסף, בנייר תיון, ובנייר עטיפה


צריך לדעת שלמעשה, יש כמה וכמה סוגי נייר. הנייר שדברו חז"ל בתחילה היה עשוי מירק מיובש, ובאמת בגניזות ישנות מצאו דברי תורה כתובים על סוג כזה של נייר. עם השנים הצליחו להמציא את הנייר על ידי עיבוד של סמרטוטים עצים וקש. היום יש נייר עבה, ויש נייר דק מאוד כמו של תיונים וכד', ויש גם נייר כסף.

 

אם אדם לקח את הכבד וכרך אותו בנייר כסף, או בשר לא מוכשר ועטף אותו בנייר כסף וכך צלה אותו, זה ודאי אסור, לפי שהדם לא פולט כלום, והדם נמצא בפנים וחוזר הבשר או הכבד ובולע מהדם בשעת הצלייה. ואם עטף את הכבד או הבשר בנייר דק כמו של תיון, בזה נתיר בפשיטות, כיון שהוא דק מן הדק ויש מקום לדם להפלט משם ולא נבלע בבשר מאומה. מה שנשאר לנו מקום להסתפק זה בנייר ממש כמו נייר עטיפה וכד', בזה יש מחלוקת בין האחרונים אם מותר או אסור. ועל כן כשחוששים אם התנור או הכיריים יתלכלכו מהדם, מוטב שהם יתלכלכו ויצלה את הבשר ללא נייר, ובלבד שהנשמה לא תתלכלך אלא תשאר נקיה וטהורה ותאכל בשרים צלויים כשרים כדין וכדת. למעשה, אם אדם רוצה לצלות על הכיריים עם נייר כסף, צריך לעשות חורים בנייר שמניח עליו את הכבד כדי שיהיה מקום לדם לזוב משם. 

 

דרך הצלייה בתוך תנור


הצל"ח כותב שאם אדם לוקח תנור שיש בו חום כמו שיש היום, ואין שם אש לוהטת כמו פעם, וגם אין גריל גלוי עם גוף חימום חשוף, ורוצה לצלות שם את הבשר, זה לא נקרא צלי אש. והרב 'חקרי לב' חולק עליו שזה גם נקרא צלי אש. למעשה, אם האשה רוצה לצלות את הבשר בתוך תנור, צריכה להניח את הבשר או הכבד על הרשת, כדי להניח מקום לדם לזוב דרך שם, ואם רוצה לשים שם נייר כסף, צריכה לנקוב את הנייר כדי שיהיה מקום לדם לזוב משם, ושלא יהיו שקערורות בין הברזלים. כמו כן, היא יכולה לצלות על הנייר אם המדף או הרשת מונחים באלכסון ובשיפוע בתוך התנור כדי שהדם לא יתקבץ שם, אלא יהיה לו מקום בשופי לזוב משם. 

 

כלים הנצרכים לצליית בשר בתנור


כל אשה חכמת לב, תדאג שיהיה לה מגש מיוחד לצלי להניחו מתחת לבשר על קרקעית התנור בשעת הצלייה כדי לקלוט את הדם הנוטף, ושלא יהיה כשר, או אפילו מגש כשר רק שתמיד תשים בו מים, או שתניח למטה מתחת לבשר הנצלה נייר עם או בלי מים ושתזרוק אותו אחרי הצלייה. וכל זאת כדי שלא תדאג מהדם שיטפטף מהבשר על קרקעית התנור, שכן באופן זה לא יתלכלך התנור, ובכך יוכל הבשר להצלות בשופי ובהכשר גמור. וזה למדו מהמשנה בביצה גבי צליית דג דוקא על גבי כלי, שכן בשר שנצלה על גבי כלי הוי כלי שאינו מנוקב ואסור. 

 

 

כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 10 לפרשת כי תבוא - י''ג אלול תשנ''ז - 15.09.97 לצפייה בשיעור המלא
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ראה תשנ''ט - הלכות בשר בחלב
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
  
כשרות בהשגחת הרב זה גם בין אדם לחבירו!
  
תסתכלו גם (ובעיקר) באותיות הקטנות
  
קול צופייך - פרשת דברים תש''ס - שבוע שחל בו תשעה ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ח - הלכות שבת ותפילה
  
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך