To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
צביעותם של המתנגדים לחינוך הדתי
מה באמת מעניין את התקשורת ואנשי החינוך בישראל - עקירת ושריפת מזוזות או קשקוש של ילדה בבית ספר בעד רוצח ראש הממשלה ? • ומדוע נדם קולם של המוחים הקבועים כשדברים שבקדושה נשרפים ואין פוצה פה • המחאה שלא הגיעה...

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

המחאה שלא הגיעה


הרמב"ם מלמד אותו שיש דרך איך לחזור בתשובה, ולא יאמר אדם סתם ברפיון 'טעיתי', ובכך התכפר לו וגמרנו, אלא ידע שיש דרך שרק מי שעבר אותה בשלמות יוכל לומר שעשה תשובה ונתכפרו עוונותיו, לתשובה יש דרך משלה.

 

והנה כאן בארצנו קורה מקרה מזעזע, שהיה צריך להרעיד לבבות, האיך יתכן שתלמידים מסוגלים לעקור ולשרוף מזוזות רח"ל.

 

אבל נראה שזה לא כל כך מזעזע את האנשים שהיו צריכים להזדעזע, וניתן לראות מה באמת מעניין ומזעזע את אנשי הממשל כאן בארץ - שכאשר ילדה ציירה איזה קשקוש ופתק בעד יגאל עמיר, כמה זעזוע ורעש הקימו מזה, כמה צריך להתחנן בפניהם ולהתנצל, ומה עשו על זה לאותה הילדה, ומה עשו למנהל בבית ספרה, ומה עשו מכל החינוך הדתי…

 

ואילו כשלוקחים התלמידים דבר קדוש ומזלזלים בצורה נוראה ושורפים דבר שבקדושה לא שומעים זעזוע מאותו המקום שידע להשמיע אותו אז. אפילו אם נאמר שהמנהלים לא אשמים, והמורים לא אשמים, והתנועה לא אשמה, סוף סוף 'חזרו בתשובה' ואמרו שיותר לא יעשו; אבל התועלת שבתשובה היא כשמשנים את הדרכים דוקא.

 

וצריך לומר שיותר לא יעשה ושיעיד עליו יודע תעלומות שבאמת לא יעשה כן. 

 

דרך ההכאה והגערה בחינוך
  
חינוך לא על ידי גערות ומכות - רק בלשון רכה
  
מעלתם של ילדי ישראל | דרשת הרב מרדכי אליהו לילדים
  
ביקור בתלמוד תורה ודרשה מיוחדת לילדים
  
דרשה נפלאה לילדי ישראל - כוחם של ילדי ישראל
  
חינוך ילדים ודוגמא אישית - סיפור נחמד
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 10 לפרשת כי תבוא - י''ג אלול תשנ''ז - 15.09.97 לצפייה בשיעור המלא
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרכי הרב בחינוך
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
לא לזרוק תלמידים - לרפא אותם...
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
רוב תשובה – כתשובה מלאה
  
ראש הרבנים וראש המוסלמים הקיצוניים.
  
מרן הרב כמורה בתלמוד תורה
  
ברכת הבנים
  
לילד שמגמגם
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך