To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הברכה רק מאיתו יתברך ! | פרשת ניצבים
יש הרבה אנשים שכאשר רואים ברכה והצלחה בעמלם מיד זוקפים זאת להצלחתם ולכשרונם הגדול • בעת כישלון לפתע אותתם אנשים "נזכרים" בקב"ה שהוא זה שמידו הכל • הכסף והפרנסה מאיתו יתברך וחובתינו לדעת שהוא פיקדון שצריך להשתמש בו בתבונה ובצדק


"וְאָכַל וְשָׂבַע וְדָשֵׁן וּפָנָה אֶל אֱלֹהִים אֲחֵרִים" (ל"א, כ')


אדם שעובד לפרנסתו ורואה רווחים בעמלו, נוטה לייחס את הישגיו הפרטיים למהלכים שהוא עשה. הוא תולה את הצלחתו ואת עושרו בכוחו ובחכמתו, בבחינת: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", וכמו שנאמר אצלנו: "וישמן ישורון ויבעט".


אולם זו כפירה! עליו לדעת ולא לשכוח שכל הברכה באה מאיתו יתברך בלבד, כי אם אתה בהרגשה אישית, "ואכל ושבע ודשן", תזהר מלפנות לאלוהים אחרים. תפיסה זו באה לידי ביטוי בשעה שבא עני ומבקש ממנו הלוואה. אם הוא חושב שהכל משלו ושוכח את אלוקיו – קשה לו לתת מכספו לעני.

 

 

הוא גם רואה בכך חוסר צדק: מדוע שייתן את הכסף שלו, שעליו עמל וטרח, לאדם שלא השקיע מאומה? אבל אם מאמין הוא שהכל מידו יתברך, "ומידך נתנו לך", אין הוא מתלבט כלל. ברגע שמגיע עני לפתח ביתו הוא מבין שעני זה הוא שליח ההשגחה לקחת ממנו את הכסף שהופקד אצלו מידי ה'. נמצא שהכסף ניתן לו רק כדי שישמש כמתווך בין בורא העולם, נותן הכסף, לעני שזקוק לו.

 

עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
  
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
  
קרירות וחמימות בעבודת ה' | פרשת ניצבים
  
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
  
משפט האדם - הוא לבדו | פרשת ניצבים
  
ימי רצון | פרשת ניצבים
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
רק תשובה מאהבה | פרשת ניצבים
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ה
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
החזרת כסף שנלקח שלא ברשות
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
  
כל מי שיש בו יראת שמיים - דבריו נשמעים
  
מה לעשות עם שלושה מיליון פראנקים ?!
  
ביקור חולים וברכת הלבנה
  
הצלחה לפני שופט
  
סגולה לחולה - עשיית כפרות בתרנגולים או כסף
  
הלוך ונסוע הנגבה | פרשת לך לך
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך