To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב שחל בערב שבת

 

• מצווה להתענג ביום טוב ובנוסף ישנו חיוב אכילת פת ביום טוב. ישנה מחלוקת האם החיוב הוא רק בלילה או גם ביום. והנפקא מינה ההלכתית תהיה בשכח לומר בברכת המזון יעלה ויבוא - שאם יש  חיוב של סעודה- צריך לחזור, ואם לא- אינו חוזר.


• במידה ששכח יעלה ויבוא וסיים את ברכת בונה ירושלים ועוד לא התחיל את ברכת "הטוב והמטיב"- יוכל לומר ברכה אחרת בין "בונה ירושלים" לברכת "הטוב והמטיב" ישנה מחלוקת מה נקרא שהתחיל ברכת הטוב והמטיב, וכותב הבא"ח שהכוונה שכבר אמר תיבת "ברוך" והתכוון להמשיך "הטוב והמטיב".


• כשחל שבועות בערב שבת צריך להיזהר לא לאכולסעודת יום טוב  מאוחר בכדי שיאכל את סעודת השבת לתאבון. ישנם דינים שונים של חיוב הזמן בו יכול לאכול ולשתות כדי שיוכל לברך ברכה אחרונה. בשיעור ישנו פירוט של דינים אלו. 

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 95 - לפרשת במדבר - כ''ד אייר תשנ''ט - 10.05.99
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך