To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
שכר חינוך הקטנים - פרשת וילך
מהי המטרה להביא ילדים קטנים לבית הכנסת • הרוחניות העצומה שיילד סופג בבואו לבית כנסת ובית מדרש • ומה השכר והתועלת שיש למי שזוכה להביאם

 

"הַקְהֵל אֶת הָעָם הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף" (ל"א, י"ב)

 

רש"י הביא את דרשת חז"ל בחגיגה (ג' ע"א) על הפסוק הזה: "'האנשים' – ללמוד, 'והנשים' – לשמוע, 'והטף' – למה באו? לתת שכר למביאיהם", דהיינו, ליתן שכר לאב או לאם שהביאו אותם.


והנה המשנה באבות (ב', ח') לימדה אותנו על רבי יהושע בן חנינא שהיתה אמו נוטלת את עריסתו ומוליכה אותו לבתי מדרשות כדי שישמע דברי תורה. ואף שהתינוק הקטן לא הבין את דברי התורה, נאמר עליוף "אשרי יולדתו" (ירושלמי חגיגה). בזכות שהביאה אותו בקטנותו, נעשה חכם גדול – וזהו שכרה. אמרו חכמי המוסר: קטן השומע דברי תורה בקטנותו, הדברים חודרים אל ליבו ומשפיעים עליו כאשר הוא גדל.


לאור כל זאת יש לשאול: מדוע מתפלאת הגמרא: "והטף למה באו"? הרי הם באו כדי להתקדש בתורה מקטנותם, כדי שיועיל להם הדבר לכשיגדלו?


צריך לבאר את כוונת חז"ל בשאלתם, והיא: מדוע יש חיוב להביאם להקהל? הרי אמו של רבי יהושע בן חנינא היתה יחידה בהנהגתה, ומנהג חסידות בידה, ואין ללמוד ממנה לכלל הילדים. אם כן, שאלה הגמרא: מדוע יש חובה להביא גם את הילדים? ועל כך תירצה הגמרא: לבד מהתועלת של הקטן עצמו, החיוב להביאם נועד להרבות את שכר מביאיהם.

 

צוואת משה רבינו - אמונה שלמה בה' יתברך
  
קרירות וחמימות בעשיית המצוות - פרשת וילך
  
כתוב תגובה
מתוך הספר תנא דבי אליהו - תשע''ד
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
בן ובת אחרי 14 שנה
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
למה להוציא לעז על ילד כשר ?
  
רפורמי בשביל הפרנסה
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו כמחנך גדול
  
כשהרב בוכה עם התינוק בברית
  
תראה איזה ציור יפה !
  
מה לעשות עם שלושה מיליון פראנקים ?!
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת ויגש ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך