To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
איזה מוסר השכל אנו לומדים מהבקשה של השמש בבריאת העולם • ומדוע ללבנה אין אור משל עצמו • ואיך כל סיפור בריאת המאורות קשור לבין אדם לחבירו


"אֶת הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים" (א', ט"ז)

 

אמרו חז"ל (חולין ס' ע"ב) שהלבנה קיטרגה באומרה שאי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד, ולכך נתמעטה הלבנה.


למדנו מכאן, שללבנה אין מעצמה ולא כלום. כל כוחה – מהשמש המשפיעה עליה אור וחום. היום גם חכמי האסטרונומיה מסכימים לכך.


לכאורה יכולה היתה החמה לומר: אני הלא שתקתי כשהלבנה קטרגה, מדוע עלי להאיר ולהזריח את אורה של הלבנה?


אך השמש אינה עושה כן. היא עושה את רצון קונה באימה ובשמחה - "שמחים בצאתם ששים בבואם. עושים באימה רצון קוניהם". על כך דרשו רבותינו (גיטין ל"ו ע"ב), ש"הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים" – כלומר: אף שהיה להם להשיב אינם משיבים, אלא מוסיפים טובה למעליביהם – "עליהם נאמר (שופטים ה', ל"א): 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'".

 

 

 

ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
  
עונג קרא ליום השבת - פרשת בראשית
  
העשייה של שבת - פרשת בראשית
  
כתוב תגובה
מתוך הספר - תנא דבי אליהו ה'תשע''ה
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
דברי מרדכי - ירח האיתנים
  
מה לעשות עם שלושה מיליון פראנקים ?!
  
שפירי דירושלים - הרב יצחק דויד גרוסמן שליט''א
  
ענק ומופת דורינו באהבת ה' - הרב חיים דרוקמן ..
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ח - ברכת הלבנה ..
  
''כבר אז ידעתי שתהיה רב ראשי''
  
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
  
קיום מצוות לשמה | פרשת לך לך
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך