To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
העשייה של שבת - פרשת בראשית
האם הימנעות מעשיית מלאכה היא גם בתוך ההגדרה "עשייה" • ומהי מטרת עסק התורה • ואיך אנו מקיימים עשיית השבת למהדרין ומקיימים את העולם הלכה למעשה

 

"וַיְבָרֶךְ אֱלֹקִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹקִים לַעֲשׂוֹת" (ב', ג')


המפרשים התקשו בביאור המילה: "לעשות", שכן אם "ויכולו" – כלומר: נסתיימה הבריאה, אם כן מה מקום יש עוד לעשייה?" – משמעותה: שעשה ה' ביום השישי מלאכה כפולה, גם את מלאכת היום השישי וגם את מלאכת השבת. וכבר האריכו הראב"ע והרמב"ן לדון בפירוש זה, עיי"ש.

 

ויש לבאר - שמירת השבת אינה כשאר מצוות התורה, שאותן אנו מקיימים על ידי עשייה. בשבת גם הימנעות מעשיית איסור היא מצוה. מלבד זאת, יש בשבת גם עשייה חיובית, שכן (תנא דבי אליהו רבה פ"א): "לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה".

 

בקביעת עיתים לתורה ולימודה בשבת אנו מחיים את הנשמה לכל השבוע כולו. לכן אפשר לפרש: "אשר ברא אלקים לעשות" – לעסוק בתורה, שהיא מטרת עשיית העולם ותיקונו.

 

למדנו שהעשייה המוטלת עלינו מרובה היא: הימנעות ממלאכה (גם היא נחשבת עשייה), עשיית השבת כהלכתה, עשייתה בתוספת זמן ועשייה גדולה בלימוד התורה. וזהו: "אשר ברא אלקים – לעשות".

 

 

 

כצאת השמש בגבורתו - פרשת בראשית
  
ישראל מקדשים את הזמנים - פרשת בראשית
  
עונג קרא ליום השבת - פרשת בראשית
  
כתוב תגובה
מתוך הספר - תנא דבי אליהו - ה'תשע''ה
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
פגיעה בשלימות הארץ = כפירה בבורא עולם | פרשת שלח ..
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך