To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מסר לעת צרה חס ושלום
מה ה"עזרה ראשונה" שצריך כל יהודי מאמין לעשות בשעת צרה חס ושלום • לשונו הטהורה של הרמב"ם בהדרכה הלכתית למצבים קשים רחמנא ליצלן • זעקה ותשובה, מסירה מעל ישראל את הצרות ונזכה לישועות אמן

 

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל:

 

לצערנו הרב, בשבועות האחרונים אנחנו רואים שיש אצלנו הסתר פנים, אם זה בתאונות דרכים, אם זה בתאונות בצבא, מחבלים, או מצבים קשים. דבר זה שארע עם החיילים הוא ממש ארבע מיתות, סקילה שרפה הרג וחנק. וכמה נשארו פצועים ונכים.

 

הרמב"ם כותב (הלכות תעניות פרק א הלכה א' ב' ג'):

 

שצריך לזעוק ולהריע על הפורעניות שבאות לעולם. וז"ל "מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר (במדבר י') 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות'. כלומר, כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו. 

ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן - ככתוב (ירמיהו ה') 'עונותיכם הטו וגו' ', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) 'והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי', כלומר, כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי".

 

 

"ועל כן הבוקר התעוררו כמה רבנים בדבר הזה, וביום חמישי כמעט בסוף השבעה, יקראו לפני תפלת מנחה בכל בתי הכנסת בארץ ובגולה כמה פרקי תהלים תפלות ותחנונים, והקב"ה יסר מעלינו את כל הצרות האלה, ולא ישמע יותר לא שוד ולא שבר בערינו ותמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות."

 

 

 

מעלת נשות ישראל הצדקניות - ברכת שעשני כרצונו
  
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' קונסרבטיבים ורפורמים
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
כניסת כהנים למערת המכפלה
  
מעלתה של העיר חברון - מרתק
  
סיפור פגישת הרב עם ראשי הכנסיה ברוסיה
  
שנה מעוברת והלוח העברי לעומת הלוחות האחרים
  
על הבחירות ואיך מתנהגים ביום הבחירות
  
הלכות שלג - ירידת שלגים בשבת
  
האם זה חכם לקצץ בתקציב לישיבות וליישובים ביהודה ..
  
ברכה ליהודי צרפת
  
מרן הרב על גדול השוחטים הרב בן ציון חוכיימה זצ''ל
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 9 פרשת כי תצא - ו' אלול תשנ''ז - 24.11.97 לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סגולה לאריכות ימים
  
זיווג לאישה
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לעת צרה
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך