To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
גברא רבא בצדקות ובחסד - הרב מאיר כהנא
מילי דהספידא על הרב מאיר דוד כהנא הי"ד ראש ישיבת "הרעיון היהודי" • על התכונות הטובות והיראת שמיים שלו • איך נפלו גיבורים • הספד מרגש על יהודי גדול ויקר

 

"ידך לא אסרת ורגליך לא לנחשתים הגשו, כנפול לפני בני עוולה נפלת ויוסיפו כל העם לבכות עליו" (שמואל ב' ג', ל"ד)


מורי ורבותי! הפסוקים הללו, הקינה הזאת נאמרה על אבנר. "ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחשתים הוגשו",  איך נפלת לפני בני עוולה? "ויוסיפו כל העם לבכות עליו" - לא מספיק שאתמול בכינו והיום נבכה - 'ויוסיפו כל העם לבכות עליו'. 


מורי ורבותי! לא מכירים את ר' מאיר! לא יודעים את הערך שלו! את היראת שמים שלו! את הלמדנות שלו! את החסד שלו! את הצדקות שלו בסתר! כמה משפחות בערב פסח ובערב סוכות ובערב ראש השנה קבלו ממנו מצרכים. כמה עניים קיבלו ממנו כסף, מתן בסתר.


אני יכול לומר לכם, בתקופה האחרונה הוא חילק שלושים וארבע אלף דולר לצדקה. ולמשפחה אחת שהיה חסר לה כסף - הוציא מכיסו הפרטי ונתן לה. זה חסד, זה יראת שמים, זה צדקה, זה מתן בסתר. 


התכונות הנפשיות שלו, העדינות שבנפש שלו, היראת שמים הפנימית שלו - את זה לא יודעים ולא מכירים. מורי ורבותי! הקביעת עיתים לתורה שלו - את זה אנחנו לא יודעים. 


מי התחיל לדבר על יהודי רוסיה? מי עורר את העם מקיפאונו, מתרדמותיו? מי עורר  אותנו על יהודי רוסיה? מי חזה מראש שיהודי רוסיה עוד יצאו מגלות מצרים הזו שרוסיה נקראת?! הלא הוא ר' מאיר כהנא הי"ד!


רבותי! אני יכול לומר עכשיו, כמה עגונות ביקשתי ממנו שיעזור ויפעל, והצלנו כמה עגונות. כמה נשים יהודיות הציל מידיים לא יהודיות! 


מורי ורבותי! על דא קא בכינא, "וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא כהאי", "וי להאי שופרא דבלי בארעא".


רבי מאיר, רבי מאיר! אני מבקש ממך שתעלה בשמים ותעורר את כל הרוגי המלכות שיעמדו בשמים על טובת כלל ישראל, שלא נוסיף לדאבה עוד, ושהקורבן הזה יהיה הקורבן אחרון, ולא ישמע עוד שוד ושבר בימינו, ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן. 

 

 

 

כתוב תגובה
על האי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא - הרב אבנר ..
  
קול צופייך - פרשת אמור - תש''ס - אכילה בליל שבת ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשס''א - הלכות חנוכה
  
מדוע רקד הקצין הנוצרי ?
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשס''ג - הלכות שבת
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'
  
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשע''ג - והכלל והעיקר ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי תשס''ו - הלכות תענית
  
חשיבות הזכרת שם ה' | פרשת האזינו
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך