To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
על השבויים והנעדרים ועל יונתן פולארד - הרב מרדכי אליהו
"קרא לשבויים דרור ולאסירים פקח כח" דברי הרב בסיום שיעורו שנמסר בתקופות קשות של עם ישראל, בחשיבות התפילה על השבויים ועל יהונתן פולארד בפרט

דברי מרן הרב:

דברי הרב בסיום שיעורו שנמסר בתקופות קשות של עם ישראל

"צריכים לעשות ב"פתיחת ההיכל" – קודם כל יעשו "מי שברך" לחיילי ישראל שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, ודבר שני לעשות למתנחלים בכל מקום בארץ שה' ישמור צאתם ובואם וגם "בשבתך בביתך". 

ואם תאמרו למה אני מזכיר אלה השניים לבד? למה אני לא מזכיר יחד את כל כלל עם ישראל? אמנם אני אגיד אחר כך לעשות על כל כלל עם ישראל, אבל אלה השניים זה "שמוני כמטרא לחץ", הרע שם אתה אלה החיילים והמתנחלים כמטרה לחץ. בכבישים, במקומות... אלה "מקבל היתר" ומותר, אבל אנחנו צריכים להתפלל עליהם בתחילה. 

אחר כך נתפלל על כלל עם ישראל, ונתפלל על כל החולים ועל כל הפצועים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. 

וגם נקרא לשבויים דרור, ולאסירים פקח כח. אנחנו אומרים "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך". 
הגמרא אומרת שהדבר הכי קשה זה שבוי! שבוי הוא תלוי ברצון של השובה, פעם מכה אותו פעם לא מכה אותו, פעם מביא לו אוכל ופעם לא מביא לו אוכל, פעם משקר עליו ופעם מרמה עליו, פעם אומר לו אבא שלו ופעם אומר לו לא אבא שלו ופעם אומר לו אמא שלו מתה, מה אכפת לו!? מסכן השבוע הזה, אין לו שום דבר! כלום אין לו! 

אז לכן אמרנו להתפלל על המתנחלים, על החולים ועל כלל ישראל, על החולים ועל הפצועים, וגם על השבויים צריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא – יזכו השבויים האלה "אקרא לשבויים דרור ולאסירים פקח כח" שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל השבויים האלה להשתחרר ולבוא. 

ויש עוד אחד שבוי. יש שבוי שהוא עשה טובה לכלל עם ישראל ולא יודעים את הטובה שהוא עשה לכלל עם ישראל, ומחמירים עליו חומרות קשות מאוד, זה יהונתן פולארד. היהודי במסירות נפש מסר את נפשו בשביל עם ישראל. נתפלל על כל השבויים ונזכיר גם אותו. 

 נגיד "מי שברך" להקדוש ברוך הוא, נברך את הקדוש ברוך הוא ויתקיים בנו "טרם יקראו ואני אענה" עוד הם מדברים ואני אשמע. 


 

 

מעלת נשות ישראל הצדקניות - ברכת שעשני כרצונו
  
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' קונסרבטיבים ורפורמים
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
כניסת כהנים למערת המכפלה
  
מעלתה של העיר חברון - מרתק
  
סיפור פגישת הרב עם ראשי הכנסיה ברוסיה
  
שנה מעוברת והלוח העברי לעומת הלוחות האחרים
  
על הבחירות ואיך מתנהגים ביום הבחירות
  
הלכות שלג - ירידת שלגים בשבת
  
האם זה חכם לקצץ בתקציב לישיבות וליישובים ביהודה ..
  
ברכה ליהודי צרפת
  
מרן הרב על גדול השוחטים הרב בן ציון חוכיימה זצ''ל
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 466 - מטות-מסעי - כ''א תמוז תשס''ו - 17.07.06 לצפייה בשיעור המלא
אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד
  
הביקור הראשון של הרב אצל פולארד
  
הרב לקח על עצמו מהייסורים של יונתן
  
לשחרר את יונתן פולארד - עכשיו !
  
בעצרת תפילה למען החטופים
  
מבט אמוני על אירוע החטיפה של שלושת הנערים
  
בכיכר רבין התפללו לשלום החטופים עם הרב שמואל ..
  
תפילה לשלום השבויים והחיילים
  
התפילה בישיבת מקור חיים
  
הרב שמואל אליהו בביקור בבית משפחת ''יפרח'' באלעד
  
קול צופייך - פרשת קורח - תשע''ד - החובה לשחרר ..
  
חוזרים לשפיות
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך