To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מעלתה של העיר חברון - מרתק
סיפורים נפלאים על העיר חברון מתובלים בדרשות ופנינים מתוקים על מערת המכפלה מפי מרן הרב מרדכי אליהו - צפייה מהנה ומחכימה

מעלת חברון – מפי הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל

 

דברי הרב כלשונם:


פעם באו אורחים לאברהם אבינו, הוא רץ להביא גדי בכדי לשחוט ולתת להם לאכול בשר טרי. הוא בא לקחת את הגדי, והגדי בורח, רץ אחריו ושוב בורח, ממשיך לרוץ אחריו ושוב בורח. פתאום הוא רואה שהגדי נכנס לאיזה מערה, רץ אחריו אברהם אבינו לתוך המערה לראות מה ראה זאת? פתאום הוא רואה איזה ריח טוב! איזה אור יפה! משהו נפלא! ואז רואה שיש שמה שני קברות – אדם וחוה. אמר אברהם אבינו, המקום הזה הוא מקום טוב מאוד וזה מקום חשוב מאוד, והחליט להקבר שם. הקבורה היתה כשהמערה למטה היתה חשוכה ואף אחד לא רצה, אפילו מסביב לא רוצים לקנות אותה. מה יקנו מקום כזה חשוך ולא טוב! 

 


כששרה אמנו נפטרה, אז אמר אברהם אבינו: אני אקבור אותה שם, באותו מקום. הביאו את שרה אמנו לשמה, עומד אדם הראשון ועומדת חוה ואומרים לאברהם אבינו אנחנו לא רוצים שתקבר כאן! למה? למה? אז אומרת חוה: בושה לי! שרה אמנו נקברת כאן, צדקת, אף פעם לא שיקרה, אף פעם לא דיברה דבר לא נכון, פעם אחת שינתה ואמרה לקדוש ברוך הוא למה?! למה ככה עשתה?! אז זה בושה בשבילנו! אנחנו חטאנו! אנחנו – מצוה אחת ה' ציוה אותנו וחטאנו! וזאת – כמה מצוות קיימה! כמה אורחים הכניסה! אמר אברהם אבינו לאדם וחוה, תשכבו במנוחה, אני מבטיח לכם שהיא תלמד עליכם סנגוריא, וגם אני אלמד עליכם סנגוריא. וכך קבר את שרה אמנו. 

 


יש מחלוקת בין המפרשים הראשונים, האם שרה נקברה ליד חוה או שרה נקברה במקום יותר רחוק. זאת אומרת, איך סדר הקבורה: אדם, חוה, שרה ואברהם, יצחק רבקה, ואחר כך לאה ויעקב – או בדרך אחרת? ויש בזה מחלוקת. מה שהיום אומרים: "אוהל אברהם, אוהל יצחק", אף אחד לא יודע את האמת, אומרים את הדברים האלה כולם, אבל המקום זה המקום, אבל לא המיקום המדוייק של קבר אברהם וקבר יצחק וקברים של האבות, המיקום המדוייק אנחנו לא יודעים. 

 


מכל האמהות – כולם נקברו שם ורק רחל נקברה על אם הדרך, בעד שתתפלל על כלל עם ישראל. 
חז"ל אומרים שאבימלך נתן לו לאברהם אבינו אלף כסף. וחז"ל אומרים ש"וישקול אברהם לעפרון" – עֶפְרֹן חסר וא"ו, עפרן כתיב. מה זה "חסר וא"ו" ומה העניין בכך?


העניין הוא כך: עפרון היה אדם פשוט מאוד. כשבא אברהם ואמר למי שייכת השדה הזו? אמרו לו: לעפרון. אמרו לו: עפרון!! אברהם רוצה לדבר אתך!! אברהם!! רוצה לדבר אתך!! לקחו את עפרון ועשו לו כבוד גדול! הלבישו אותו בבגדים מיוחדים! היה עפר ונהפך לעפרון. 


אמר לו אברהם: אני רוצה לקנות את המערה. אמר לו: תקח את זה בחינם! אמר לו: לא, אני רוצה לשלם. אמר לו: "ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא", איך היום אומרים? תן לי "מתחת לשולחן" שמס הכנסה לא יראו! אמר לו: "ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך" - מלמטה, "מה היא" – אף אחד לא יראה! אמר לו אברהם, אני אתן לך ומחר אתה תגיד שזה שלך ולא תתן לי להקבר שמה ואז תתחיל לבקש הון תועפות!


"וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת". אומר הבן איש חי עליו השלום: אמר עפרון החתי, אני אקח את הכסף, ואחרי זה אני אגיד לכולם שזה מזוייף. מה עשה אברהם אבינו? כל מטבע של כסף – זרק את זה על הרצפה! 'אתה שומע?' זהו: "אשר דיבר באזני בני חת", פנה אליהם ואמר להם: אתם שומעים? שומעים את הצלצול של הכסף? שומעים? 


אחרי זה נתן לו רק ארבע מאות. אמר לו: מה עם השש מאות הנוספים (שקיבלת מאבימלך)? אמר לו, הפסדת, אני אמרתי לך קח את כל הכסף הזה (הראה לו את השק מלא בכסף שקיבל מאבימלך בשלמותו) בשלמותו ולא רצית, ואני אמרתי לך ולא רצית; עכשו הפסדת! "וישקול אברהם לעפרון" – אז הוא הפסיד את הוא"ו. הפסיד את השש מאוד. 

 


חז"ל עושים חשבון למה נתן לו ארבע מאות שקל כסף? למה הוא הסכים לתת לו? אומר הגאון מוילנא שיש חשבון שאם אדם מישראל נפטר, אם הוא צדיק – צריך שישים ריבוא אנשים לבוא ללוייה שלו! עשה חשבון, שישים רבוא אנשים שעומדים, כמה מקום וכמה מיקום זה לוקח, לקח את זה בערך בחישוב של ארבעים סאה (שטח). אמר, הרי ללוייה של שרה אמנו יבואו הרבה אנשים! אז הוא קנה, לא רק את המערה, אלא גם את השדה שמסביב. כלומר, לפי החשבון של הגאון מוילנא, ופעם גם אנחנו עשינו חשבון – ממערת המכפלה ועד אבוסנינא, מכל הסביב – שילם על זה אברהם אבינו. והוא קנה את זה לפי הכסף שהוא שילם. 

 


נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן את כל העולם כולו לגויים, ואת ארץ ישראל אמר שזה בשביל עם ישראל, ה' ברא הרבה אומות בעולם ואמר שהוא בוחר רק בעם ישראל והוא מזווג את ארץ ישראל עם עם ישראל, ועם תורת ישראל – הכל ביחד – זה הזיווג המשולש והמושלם! הכל שייך לנו! אומרים חז"ל, כשבא משה רבנו והתחיל להתלונן: רבונו של עולם, למה הרעות לעם הזה, אני באתי להציל את עם ישראל והצל לא הצלת וגם פרעה הכביד עליהם... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה! הרי אמרתי לאברהם אבינו שכל ארץ ישראל שלו! וביקשו ממנו ארבע מאות שקל כסף שלא מגיע להם, ונתן להם ולא התלונן, אתה מתלונן?! 

 


כל ארץ ישראל שייכת לנו, את חברון קנינו בקניין מוחלט! וכתוב בתנ"ך, וכולם הרי מודים במה שכתוב בתורה, זה אמת לאמיתו, קבר יוסף זה הקבר השני במעלה, בית המקדש גם כן זה המקום השלישי שנקנה בכסף מלא. 

 


חברון היא מחברת. חברון זה "עיר המלוכה" של דוד המלך, זה נכון ששמה היתה עיר המלוכה, ונכון שחברון נקראת "חברון" בגלל שהיא "מְחַבֶּרֶת" את כלל עם ישראל, אבל חברון – כבר קדושה, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים, חברון נבנתה בקדושה גדולה. אם אברהם אבינו היה בחברון, אם המלכות היתה בחברון, ידוע שהתפילות כולן הם הולכים לחברון, ואבות העולם – בערב שבת לפני תשעה מביאים את כל התפילות של כל עם ישראל שבכל העולם כולו, מביאים את זה לכותל המערבי שיעלו למעלה. אז התפילות הולכות לחברון, ואחרים אומרים: "סבא" אברהם; איזה סבא אברהם? יש "אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו"! לא קוראים "אבות" רק לשלושה!

 


אברהם אבינו הטביע בנו את הטבע לא לפחד משום אדם בעולם! ויקרא שם בשם ה' קל עולם! אין נמרוד! אין שום אדם בעולם! לא פוחדים ממנו! מי זה נמרוד? יהיה מלך, יהיה מי שיהיה! נמרוד הוא בן כוש! אברהם אבינו הולך ומפרסם את שמו יתברך ויתעלה בכל העולם כולו! הוא הפיץ את האמונה בכל העולם כולו! אברהם אבינו יחידי היה! אחר כך נתוספו לאברהם ולשרה. 

 


היסוד והמקום – חברון. חברון – יסוד המלוכה. חברון – המחברת את כלל עם ישראל. 


כשכבשו את חברון, אני זוכר שהיינו באים לחברון עוד בהיותנו ילדים קטנים, היינו עולים שבע מדרגות מבחוץ! לא היו מרשים לנו הגויים להכנס פנימה! אוי ואבוי לו ליהודי שיכנס פנימה! היהודי נקרא "טמא" חס וחלילה, הרי הם "קדושים" נקראים. אנחנו באנו למקום הזה, עלינו למקום הזה, מעבר לשבעת המדרגות עד למעלה ונכנסנו! זה היה משהו מיוחד ודבר חשוב מאוד מאוד. 


כשבאנו לחברון אחרי שכבשו את חברון, באנו לשם בפעם הראשונה, אז היה שמה הרב הראשי לישראל הרב הגאון יצחק ניסים עליו השלום, והיה אז מושל המקום 'בסוק', ומושל המקום הצבאי היה חיים הרצוג שאחר נעשה נשיא המדינה, אז באנו לחברון ורצינו לעמוד שמה להתפלל מנחה, והיו שמה שטיחים. בא השייח' ג'אעברי והתחיל לקלל אותנו בערבית. ואני שומע אותו ורואה שכולם שותקים לו. מה קרה? שר הבטחון דאז היה משה דיין, והוא מינה את השייח' ג'אעברי במקום. אז הוא התחיל לקלל אותנו בערבית! אמרתי לו: אתם בני האמה, אבל אנחנו בני הגברת! אתה עוד מדבר?! תלך מפה!! אז הוא התרגז והלך לפינה שלו. אמרו לי בסוף, חיים הרצוג, תראה – מה אתה מסתכסך אתו, אנחנו רוצים לקרב אותו! הוא שייח' ג'אעברי! הוא שייח' של המקום! ומשה דיין אמר לשמור עליו! אמרתי להם, למה? הרי הוא זלזל בנו!! אחרי כמה דקות שישב השייח' ג'אעברי ואמר: מי זה האדם שככה דיבר אתי? אני הייתי אז דיין, אמרו לו: "קאדי". אז הוא סימן לי שאני אכנס אליו. אמרו לי: אל תכנס, הוא יהרוג אותך! אמרתי להם: מה הוא יהרוג אותי?! אנחנו כבשנו את המקום! וכי אני פוחד ממנו?! נכנסתי. הוא אומר לי: תראה, אנחנו בני דודים, לא ככה מדברים... הוא התחיל לדבר אתי בשפת תחנונים וכמו בן אדם. אמרתי לו: עכשו אתה מדבר כמו ישמעאל ולא כמו בן הגר, אלא עכשו אתה מדבר כמו ישמעאל ככה, עם שכל, לא "מהג'נין". הוא אמר לי: לא, אנחנו מיוחסים! הוא אמר שהוא מיוחס עד ישמעאל. אמרתי לו: בסדר גמור, מהיום והלאה אנחנו ניתן הוראה לחיילים שכשהיהודים באים להתפלל, שיגלגלו את כל השטיחים וישימו אותם בצד. אנחנו לא צריכים שטיחים, אנחנו רוצים לעמוד על אדמת קודש. אתם מקימים שטיחים שתהיה חציצה ביניכם לבין האבות. אמר: לא, זה יותר מכובד! אמרתי לו: זה לא מכובד, אתם רוצים להשתחוות על הרצפה, ואתם לא רוצים לנשק את הרצפה של אברהם אבינו. אתם רוצים שטיחים – שיהיו לכם שטיחים! אנחנו נכנסים ועומדים על הקרקע של אברהם אבינו. ואז כבר נכנסנו בפנים והתחלנו להתפלל. 
ברוך ה', התפילה הראשונה שהתפללנו שמה זה היה תפילת מנחה. 

 


אני רוצה להזכיר לשבח יהודי שאנשים כמעט שכחו אותו, זהו הרב לוינגר. אילו לא היה הרב לוינגר, לא היו יהודים גרים בחברון ולא בקריית ארבע. הרב לוינגר בא ואמר שהוא רוצה לחגוג את חג הפסח בחברון, אז היה המושל הצבאי והרשה לו. הלך ולקח לו איזה פינה ונשאר שמה לשבת. אחר כך לאט לאט התפתחו הדברים ובאו יהודים לגור בחברון. 

 


היה שמה "בית הדסה". ואני רוצה לומר לכם דבר פלא ולא הגיוני בכלל. היה, עליו השלום, הרב יצחק ניסים הרב הראשי לישראל, הוא היה רב תקיף וחזק, ירא שמים גדול ופיקח גדול. כל "בית הדסה" וכל מה שהיה בחברון היה הנשיא שלו היה על פי הצוואה הרב הראשי לישראל הראשון לציון. הוא, הראשון לציון דאז הרב ניסים עליו השלום, יום אחד אמר לנו: אני רוצה לתת לכם יפוי כח ואתם תהיו הגבאים של חברון. באותה תקופה חברון בכלל לא היה בידינו ואף אחד לא חשב שנגיע אי פעם לשם. כשהגענו לשם היו כמה הקדשות שהיו שייכים. אמרו לנו: אסור לכם, זה היה של ירדן והם הפקיעו את זה, אמרתי: הרי אין וואקף ולא מפקיעים, אי אפשר להפקיע! אז אני נתתי פתק, יפוי כח לרב לוינגר ולעוד שני רבנים שמה שהם יוכלו עם היפוי כח שלי לעשות מה שהם רוצים בחברון, את "בית הדסה" ושאר המקומות, ושיעשו מה שהם רוצים. ובאמת בזכות היפוי כח הזה הם נכנסו ועשו דברים נפלאים. הרב ולדמן והרב לוינגר עשו דברים נפלאים. 


בזכותם יש היום קרית ארבע, בזכותם יש היום יהודים שגרים בחברון! בזכותם יש היום יהודים ששומרים על חברון שמירה מעולה! אשריהם ואשרי חלקם! הם שליחי ציבור של כל עם ישראל בארץ ובגולה. 

 


האבן עזרא כותב שכשבא יעקב אבינו לארץ: "ויקן את חלקת השדה". אומרים, מה זה מעניין אותנו אם הוא קנה דירה? מה קרה? צריכים לכתוב בתורה שהוא קנה דירה? אומר האבן עזרא: כל מי שיש לו בית בארץ ישראל – יש לו בית בשמים העליונים בגן עדן. ואנחנו מוסיפים ואומרים: כל מי שיש לו בית בחברון, וכל מי שמסייע ליהודי חברון, אז שידע לו שיש לו מקום חשוב בגן עדן והוא ילך שמה לגן עדן ויראה את אבות העולם ויאמר אני סייעתי לבתים וקרקעות ולגור באזור שאתם נמצאים במקום. כמה שהדבר הזה חשוב מאוד. 


מצוה לעזור, מצוה לסייע – בגוף, בממון, ובסיוע עדות. 


מורי ורבותי! חברון מחברת את כל עם ישראל! מאחדת את כל עם ישראל! היתה מחברת, בהווה מחברת, ותמשיך לחבר. התפילות עוברים שם. אנחנו נבקש מאבות העולם, מאברהם מיצחק ומיעקב, אנחנו בכל יום מתפללים ומזכירים את שם אברהם יצחק ויעקב, אומרים "ברוך אתה ה' מגן אברהם", "אשר מיגן צריך בידיך", אברהם אבינו! תעמוד ותתפלל על כלל עם ישראל! יצחק! יעקב! וכל הנשים הטהורות שם! שרה אמנו שעמדה בתוקף ואמרה לאברהם אבינו לגרש את הגר והקדוש ברוך הוא אמר לו: "כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה". 


שרה אומרת: "גרש בן האמה הזאת"! בתקיפות אומרת שרה אמנו! ואומר הקדוש ברוך הוא ששרה אמנו זכתה ברוח הקודש יותר מאברהם אבינו! היה בה כח הצניעות של שרה אמנו! שם קבורה רבקה אמנו! רבקה אמנו – התגלה אליה רוח הקודש! רבקה אמנו – כשושנה בין החוחים! אמרה: "עליי קללתך בני". 


"ושמה קברתי את לאה". אומרים חז"ל, שמיום בריאת העולם לא היתה אשה שידעה להודות לקדוש ברוך הוא! לאה אמרה: "הפעם אודה את ה'"! הכל מאתו יתברך שמו ויתעלה!


אבות העולם! אמהות העולם! עמדו והתפללו שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו! נראה את אבות העולם עין בעין, נראה את אמהות העולם עין בעין! נתברך מהם בעגלא ובזמן קריב. 

 

מעלת נשות ישראל הצדקניות - ברכת שעשני כרצונו
  
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' קונסרבטיבים ורפורמים
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
כניסת כהנים למערת המכפלה
  
סיפור פגישת הרב עם ראשי הכנסיה ברוסיה
  
שנה מעוברת והלוח העברי לעומת הלוחות האחרים
  
על הבחירות ואיך מתנהגים ביום הבחירות
  
הלכות שלג - ירידת שלגים בשבת
  
האם זה חכם לקצץ בתקציב לישיבות וליישובים ביהודה ..
  
ברכה ליהודי צרפת
  
מרן הרב על גדול השוחטים הרב בן ציון חוכיימה זצ''ל
  
הרב מרדכי אליהו מספר על יהונתן פולארד
  
כתוב תגובה
מתוך ראיון שנתן מרן הרב למען תמיכה ביושבי חברון
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור ..
  
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר ..
  
מעמד סליחות מרכזי במערת המכפלה
  
חמדת ממון וגזל - תהום להידרדרות מסוכנת | פרשת לך ..
  
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ח - תפילת מנחה ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה ..
  
מעלת מצוות ביקור חולים | פרשת וירא
  
ביקור חולים וברכת הלבנה
  
מעלותיו של אברהם רבינו - הרב פינחס כהן לוין ..
  
איך יהודי אמור להתנהל מול הגויים אשר סביבו | ..
  
כניסת כהנים למערת המכפלה - שו''ת וידאו
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך