To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
ט"ו באב לעניין נטיעת עצים • ט"ו באב לעניין ערב שמיטה • הגשת מאכל או משקה לפני מי שאינו מברך • החובה להפריש אדם מעבירה

 

•    בשנה שהיא ערב שנת השמיטה ליום ט"ו באב ישנה משמעות מיוחדת כיוון שעד אז מותר לו ליטוע עצים. ועוד שאם אדם נוטע נטיעה עד ט"ו באב - כשמגיע ראש השנה הראשון הוא מתחיל כבר למנות שנה שניה לאילן.

 

•    צריך להיזהר ולהפריש את האדם שלא יבוא לידי איסור, ואם רואה יהודי שעומד לעבור על איסור- מצווה להפריש אותו ממנו. ואעפ"י שיש מומר- אנחנו צריכים להפרישו מהאיסור.

 

•    כשנמצאים שומרי מצוות עם כאלה שאינם שומרי מצוות, או כשיש לו אורחים שאינם שומרים תורה ומצוות מצוי הרבה פעמים שהאדם הדתי מגיש לחילוני מאכל ומשקה, ואעפ"י שאולי לא יברכו - יכול להגיש לפניהם וכשהוא עצמו שותה יכוון לפטור אותם בברכתו.

 

קול צופייך - פרשת עקב - התשנ''ז - הלכות ראש חודש
  
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון ..
  
קול צופייך - פרשת עקב תש''ס - ט''ו באב להפריש ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''א - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ב - זכר לחורבן בית ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ג - זכר לחורבן - זכר ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ד - זכר לחורבן זכר ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ה - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ו - הלכות תפילה ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשס''ז – מעלותיו של ט''ו ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 106 לפרשת עקב - י''ג אב תשנ''ט - 26.07.99
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך