To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר , סליחות
עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות - לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.

 

•    משה רבינו עלה לשמיים שלוש פעמים ובכל פעם שהה שם ארבעים יום. הימים האלה מסוגלים כימי רצון, ובפרט בחודש אלול שאז עלה משה בפעם השלישית- הם ימים מסוגלים לתשובה.

 

•    מנהגינו להתחיל ולומר סליחות החל מראש חודש אלול. ואף על פי שאדם לומד תורה- בימי חודש אלול יאמר סליחות כיוון שיש בימים האלה מעלה מיוחדת באמירתם. אמנם אם לא אמר תיקון חצות- עדיף שיקדים ויאמר תיקון חצות.

 

•    אם אומר סליחות בעמוד השחר צריך להקפיד לומר לפניהם את ברכות השחר, ויזהר שלא לאכול קודם כיון שהוא קודם התפילה. מנהג האשכנזים לתקוע בשופר אחרי תפילת שחרית ולומר מזמור "לדוד ה' אורי וישעי". אמנם מנהגינו לאמרו כל השנה אחרי התפילה.

 

•    כדי שאדם יגיע מוכן לימים הנוראים צריך להתמקד בימים של חודש אלול החזרה בתשובה, בהגברת לימוד התורה, ובתפילה מעומק הלב- וכך יוכל להגיע למצב שבו יהיה כמו ברייה חדשה והקב"ה ימחל לו על עוונותיו ויגזור עליו שנה טובה ומבורכת.

 

 

קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תש''ס - חודש אלול ושמיטה
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''א - אלול ותשובה
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ג - חודש אלול ..
  
קול צופייך - פרשת שפטים - תשס''ד - חודש אלול
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ה - דיני חודש אלול
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ו - סליחות והלכות ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים - תשס''ז – הלכות חודש ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 108 - לפרשת שופטים - כ''ז אב תשנ''ט - 09.08.99
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תשובה - 8
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך