To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
פסקי הלכה והנהגות

פסקי הלכה והנהגות הרב, מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל  
פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
איך יש להעיר בבית ?
איך הייתם נוהגים אילו האשה בבית הייתה מאחרת להדליק נר שבת ? • רב יוסף בחר בדרך הכי טובה להעיר לרעייתו • לומר כל דברינו בנחת עם הבריות ולא פחות ובעיקר אצל האישה בבית

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

כיצד יש להעיר בבית ?

 

גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה'בן איש חי' לומד מהמעשה הזה בגמ' מוסר גדול.

הגמ' מספרת שאשתו של רב יוסף היתה נוהגת לאחר את הדלקת נרות שבת.

חז"ל (משניות שבת פ"ב מ"ז) כבר למדו אותנו שחייב אדם לומר בכל ערב שבת עם חשכה, עשרתן? ערבתן? הדליקו את הנר!

 

ולמדה אותנו הגמ' שצריך למימרינהו בנחת כי היכי דלקבלו מיניה, כלו' שצריך לומר את הדברים מתוך נחת ולא מתוך כעס כלל.

 

רב יוסף היה בקי עצום, וכונה בשם 'סיני' בגמ'.

 

והנה אשתו היתה מדליקה מאוחר, היה צריך רב יוסף - מצד הטבע הנטוע בבן אנוש - להעיר לה, לגעור בה, ולזרז אותה מאוד להדליק בזמן! אבל רב יוסף לא כן עשה, אלא מצא דרך לומר לה את הדברים בחכמה על ידי שסובב את השיחה סביב הנושא, הוא הביא לה דרשות שונות.

 

מתוך הדברים האלה היא אמורה להבין לבד את כוונתו, ובלבד לא להעיר לה בפירוש ולא לומר לה שכך ההלכה וכך צריך לעשות וכד'. מכאן, ילמד אדם מוסר גדול היאך צריך האדם להתנהג עם אשתו בבית, שלא להקפיד עליה ולא להכניס אימה יתירה בתוך ביתו, אלא למצוא דרכים כיצד להעביר את המסר אותו בכוונתו למסור. 

 

כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 21 ב' פרשת וישלח - ט' כסלו ה'תשנ''ח - 08.12.97 לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הלכות תשובה - 8
  
לעת צרה
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך