To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת שופר
מעמד ביכורים בבית המקדש • הודאה ושבח להקב"ה • רעידת אדמה – למה נבראה ? • התבוננות הקב"ה בארץ • תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים

 


•    הפרשה פותחת בעניין הבאת הביכורים שאדם צריך לקחת ולהעלות לבית המקדש מתוך הודאה להקב"ה. ישנם ברכות והודאות שהאדם מצווה במהלך השנה להודות להקב"ה, וגם כיום שאין ביהמ"ק קיים- עדיין יש להודות.

 

•    אחד מהדברים שהקב"ה עושה כדי לזעזע את העולם היא רעידת אדמה. רעש האדמה הוא סימן לכך שהקב"ה מביט לארץ והיא רועדת מהדרת גאונו, ואעפ"י שהרעש הוא לא בארץ ישראל- אדם מצוה לשים אל ליבו את השגחתו של הקב"ה על הארץ.

 

•    המצווה הכי חשובה ביום ראש השנה היא תקיעת שופר וצריך האדם להתאמץ מאוד לשמוע קול שופר כהלכתו ולא לפספס אף אחד מהקולות. בעניין תקיעת שופר לנשים ישנה מחלוקת- ובשיעור ישנו הסבר נרחב בפרטי דין זה.

 

תגיות: .

קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''א - ר''ה יומא ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ב - הלכות בורר ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ג - מצות ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ד - הלכות מזוזה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ה - מוסר לחודש ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ו - הלכות חודש ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ז – מענייני הפרשה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 110א - לפרשת כי תבוא - י''א אלול תשנ''ט - 23.08.99
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
לעת צרה
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך