To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
גבורתו של יהודה | פרשת ויגש
האם דווקא "להכיל" או להבליג על אירועים נגדינו זה הגבורה או שמא יש לנקוט רק יד קשה • ומה הייתה היחודיות של יהודה ששילב בין השניים גבורה קשה ורך • גבורה אמיתי זה לעמוד בדיבור ולהודות בסך הכל יהודים על שם יהודה דווקא

 

"ואל ייחר אפך בעבדך"


בפרשתנו רואים את גבורתו של יהודה. כשהוא צריך לדבר עם יוסף, הוא מדבר דברים קשים במילים רכות.

זו גבורה הרבה יותר גדולה מאשר לדבר רק דברים של התרפסות או רק דברים קשים.

 

מצד אחד אומר יהודה ליוסף: "ואל ייחר אפך בעבדך". "מכאן אתה לומד שדיבר אליו קשות". אחר כך הוא אומר לו "כי כמוך כפרעה" – חשוב אתה בעיני כמלך. נראה כאילו מדבר אליו בכבוד, אבל בתוך המילים הללו יש דיבור קשה. "מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. וכי זוהי שימת עין שאמרת לשים עינך עליו?".


לדעת לא להתפרץ בכעס לדברים שאין בהם תועלת, זו גבורה. לומר דברי נימוס עם אמירה ברורה ונחושה, זו גבורה.


גבורה היא גם אומץ של אדם לעמוד בדבריו, גם אם הם מאוד מחייבים. גבורה היא העובדה שאדם לוקח על עצמו אחריות וגם מבצע. על חשבונו ולא על חשבון אחרים. גבורה היא גם הכוח לעשות את מה שאתה מאמין בו למרות שזה לא כל כך מקובל.

 

 

נענוע לצורך ישועה | סיפור לפרשת ויגש
  
דבר הלכה גם בדרך | פרשת ויגש
  
שני מלכים בשיחה ישירה וקשה | פרשת ויגש
  
מדינת חוק ? רק חוקי התורה | פרשת ויגש
  
מי ראוי באמת להקים ולנהל בית מדרש | פרשת ויגש
  
מנהיגות אמיתית אחת או קואליציה של אחים ? | פרשת ..
  
לא להתעכב - הכל למען אבא | פרשת ויגש
  
מילה זו מילה | סיפור לפרשת ויגש
  
כסף של ברכה | פרשת ויגש
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו ה'תשע''ו
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
  
קיצור שולחן ערוך - עם הוספות והערות
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
ל''ג בעומר במירון - תשס''ז - מרן הרב מרדכי אליהו
  
ביצה אחת שהיינו מחלקין בין שנינו
  
אביהם של ישראל לילדים
  
מה פסק חכם מרדכי ?
  
התאמה בשידוכין...
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך