To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות שלג - ירידת שלגים בשבת
האם מותר לשחק בשלג בשבת? מה לעשות בזמן הפסקת חשמל? והאם מותר לאכול את האוכל שחומם לאחר שתיקנו את החשמל בשבת? הלכות חשובות המצויות מאוד בזמן ירידת שלגים בשבת

מהלכות השלג:

בשבת שעברה ירד שלג בכמה מקומות בארץ ונשמעו בענין זה כמה פסקי הלכה שהתפרסמו בערוצים שונים ואין דעתינו נוחה מהם, על כן נזכיר דעתנו בקיצור.

נגיעה בשלג - מותרת כי השלג אינו מוקצה. ולכן מותר לנקות ברגליו את השלג המפריע להליכה ליד ביתו, אך לא ינקנו בכלים המיועדים לכך.

דריכה על שלג - מותרת, וכתוב בשו"ע  ש"כ ס"ע י"ג  שבשבת דורך שלג ברגליו ואינו חושש. אמנם אם יש בנעליו חותמת ורוצה להראות את החתימה של מנעליו בשלג לאחרים - אסור. אם הולך בלי כונה ונוצרת חתימה - מותר.


משחקי שלג - אם ילדים משחקים וזורקים כדורי שלג אחד על השני בהסכמה - זה מותר כי כל אחד מוחל לשני ובלבד שלא ישימו אבן בכדור שלא יהיה בזה סכנה  כל זה בחול אבל בשבת אסור לעשות כדורי שלג וכד' . אבל לזרוק על אחרים ההולכים לתומם בין גדולים ובין קטנים - אסור בין בחול ובין בשבת. בובות שלג - אסור לעשות בשבת, כיון שזה בונה בנין עראי. כמו כן אסור לעשות בשבת כדורים, ארמונות משלג וכד'.


שפשוף ידים - כתוב בשו"ע  ש"כ ס"ע י"א  הלכה מפורשת שיש להזהר שלא לשפשף ידיו במלח, בשלג ובקרח שלא יצאו מהם מים ויהיה בגדר "נולד".


המנער טלית - אם היא חדשה ושחורה ומנער מן הטל - חייב חטאת, שהניעור כמו כיבוס. והוא שמקפיד וכו'. כך כתוב בשו"ע  ש"כ ס"ע א' . וכן המנער שלג מבגד שחור חדש חייב חטאת. ומהו חדש? כתבו כה"ח ומשנ"ב שקשה להגדיר דבר זה, ולכן תמיד מחמירים בבגד שחור אע"פ שאינו חדש ממש. ועל כן הבא מהחוץ עם בגד שחור אסור לו לנער את המעיל בשבת מהשלג כדי שיהיה נקי כיון שמקפיד עליו. ומי לא מקפיד? ודבר זה קיים בכל בגד שחור וצבעוני שאינו לבן, ואם חדש ושחור זה איסור דאוריתא. ואם מנער מהשלג שהבגד לא יספוג מים ולא לנקותו - אין חיוב חטאת אלא איסור דרבנן. אבל אם לובשו ומנערו כשהוא עליו - מותר.

 


הכנה להפסקת חשמל - כשיש בשבת חשש שחוטי חשמל ינתקו מסערה - יכין בכמה מקומות בביתו נרות שידלקו זמן ארוך, או שיכין בכמה מקומות בבית כוס שחציה מים וחציה שמן שאם תהיה הפסקת חשמל - לא יהיה חושך מוחלט ולא יבהלו הילדים. ובנרות אלו אין צורך להשתמש בשמן זית ודי בשמן רגיל. במקרה זה אם אח"כ יחזור החשמל אפילו יחזור באיסור - לא חייב לעצום עיניו ויכול להשתמש בחשמל כיון שמילא יש אור בבית.

 

מעלת נשות ישראל הצדקניות - ברכת שעשני כרצונו
  
שמיעת הרצאה מ''רבנים'' קונסרבטיבים ורפורמים
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
כניסת כהנים למערת המכפלה
  
מעלתה של העיר חברון - מרתק
  
סיפור פגישת הרב עם ראשי הכנסיה ברוסיה
  
שנה מעוברת והלוח העברי לעומת הלוחות האחרים
  
על הבחירות ואיך מתנהגים ביום הבחירות
  
האם זה חכם לקצץ בתקציב לישיבות וליישובים ביהודה ..
  
ברכה ליהודי צרפת
  
מרן הרב על גדול השוחטים הרב בן ציון חוכיימה זצ''ל
  
הרב מרדכי אליהו מספר על יהונתן פולארד
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 130 - פרשת משפטים - כ''ד שבט תש''ס - 31.01.00 לצפייה בשיעור המלא
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ..
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
פרשת גדולת מרדכי
  
מראה מול החלון
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
  
שלג והקפאת מים בשבת
  
דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
  
נטילת ידיים - שחרית
  
תוכנית לערב שבת פרשת תרומה - שו''ת בנושא הלכות ..
  
התורה של כולם | סיפור פרשת כי תצא
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך