To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות תפילין - תש''ס
מעלתו הגדולה של המניח תפילין • הקדושה שיש בתפילין • מדוע יש זמנים שלא מניחים תפילין
 

• מיד אחרי מתן תורה עם ישראל, יורד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ועושה עגל מזהב. הקב"ה הוריד מעם ישראל את הכתרים אותם קיבלו במתן תורה, וחוזרים לעם ישראל בשבת כנשמה יתירה. אמנם ישנם כתרים קבועים אחרים שנמצאים על ישראל ואלו הם התפילין.


• ישנה מעלה מיוחדת לתפילין שהם מזכירות לאדם את הקב"ה תמיד ומעידות עליו שהוא בנו של ה' יתברך. ומי שעטור תפילין מעיד על כך ועוונותיו נמחלין. בעצם הנחת תפילין, על היד ועל הראש הוא מעיד שהלב והמוח שלו משועבדים להקב"ה וממילא הוא עבד שלו.


• מעלתה של התפילין חשובה עד כדי כך שאומרים חז"ל שמי שלא מניח תפילין הוא מפושעי ישראל. ובזוהר הקדוש האריך לבאר עניין זה.


• התפילין מקדשות לא רק את עצמן ואת מי שלובש אותן אלא גם את המקום בו הם מונחות, ולכן גם לכיס של התפילין יש קדושה ואסור להשתמש בו לתשמיש של חולין. 


• קדושת התפילין חמורה עד כדי שכנופלות התפילין הוא צריך להתענות ובעיקר לעשות חשבון נפש על זה. וטוב להיזהר שגם הרצועות לא יפלו לארץ. • ישנם זמנים שלא מניחים בהם תלילין כמו שבת, לילה, חול המועד, ועוד. ובשיעור מובאות הסיבות לכך.

 

 

הלכות ציצית - תש''ס
  
הלכות ציצית ותפילין
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 133 לפרשת כי תשא - כ''ב אדר א' תש''ס - .21.02.00
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך